Moderno tehnoloģiju saimniecībām iespēja pieteikties prakses vietu (paraugsaimniecību) atlasei

05.04.2011.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Valsts Lauku tīkla pasākuma „Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana” ietvaros, izsludina pieteikšanos uz 20 moderno tehnoloģiju prakses saimniecību atlasi. Pieteikšanās termiņš līdz 2011. gada 14. aprīlim. Prakses vietas tiek atlasītas 6 nozarēs:


1.laukkopība;
2.dārzkopība;
3.lopkopība;
4.bioloģiskā lauksaimniecība;
5.lauku tūrisms;
6.mežsaimniecība.


Prakses vietu atzīšana tiek veikta, lai 2011. gadā, saskaņā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības izglītības programmām profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu studentiem nodrošinātu kvalitatīvas profesionālās, kvalifikācijas, mācību, ražošanas prakses, kā arī, sadarbībā ar LLKC, iepazīstinātu Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros organizēto semināru, apmācību, pieredzes apmaiņas braucienu dalībniekus ar savas saimniecības darbību.


Katras nozares prakses vietām tiek izvirzīti atlases kritēriji. Ar tiem var iepazīties nolikumā.
Pretendentiem jāaizpilda pieteikuma anketa un jānogādā uz LLKC vienā no sekojošiem veidiem: aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā tiešsaistes režīmā (aizpildīt pieteikuma anketu); aizpildot pieteikuma anketas aizpildot excel formu un nosūtot uz e-pastu jolanta.suna@llkc.lvŠī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai faksu 63022264; nosūtot uz LLKC pa pastu uz adresi Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018; nogādājot personīgi uz LLKC Rīgas ielā 34, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, 308. kab.
Saimniecību vērtēšanai tiek izvirzīta LLKC izveidota komisija, kas vērtēšanu veic gan uz vietas saimniecībā, gan pēc iesniegtajiem dokumentiem.


Katrai no izvēlētajām 20 prakses vietām 2011.gadā par praktikantu uzņemšanu var tikt piešķirti LVL 305.00 (trīs simti pieci lati, 00 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Lai saņemtu šo atbalstu prakses vietai jānodrošina:


1.vismaz viena praktikanta uzņemšana, kam prakses ilgums nav mazāks par 5 nedēļām;
2.izglītības iestādes izstrādātās prakses programmas izpilde;
3.praktikantu ēdināšanas un nakšņošanas nodrošināšana.
Papildus informācija:


Jolanta Sūna, tālr.: 63007563, mob.: 22018942, fakss: 63022264, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Pēdējās izmaiņas: 05.04.2011.