31. martā Preiļos notika reģionālais seminārs par aktualitātēm ES struktūrfondu apguvē

31.03.2011.

31. martā Preiļos notika reģionālais seminārs „Pašvaldību infrastruktūras projektu finansēšanas iespējas un priekšnosacījumi to veiksmīgai realizācijai”, kuru rīkoja SIA „Vides investīciju fonds” (Fonds) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).


Seminārā pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm ES (Eiropas Savienības) struktūrfondu finansējuma piesaistīšanā vides projektu realizācijai, KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) finansējuma piesaistīšanas iespējām, ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) ūdenssaimniecības projektu finanšu un nepieciešamā aizdevuma apjoma plānošanu, kā arī par Fonda aizdevumu piedāvājumu ERAF ūdenssaimniecības projektu līdzfinansēšanai.
Semināra otrajā daļā SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha semināra dalībniekus iepazīstināja ar SIA „Preiļu saimnieks” sekmīgi īstenotajiem ūdenssaimniecības projektiem, kuri veikti ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros Preiļos sekmīgi tika realizēti divi projekti. Projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos” ietvaros 2009. gada maijā noslēdzās Preiļu pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Pilnībā no jauna tika uzbūvēta priekšattīrīšanas telpa ar nepieciešamajiem mehānismiem, kā arī uzstādīts dūņu blīvētājs, kas nodrošina to, ka šobrīd 80% dūņu atgriežas uz pirmreizējo aerotanku. Rekonstruētās iekārtas šobrīd darbojas teicami, un Preiļupītē tiek novadīts kvalitatīvs un normām atbilstoši attīrīts ūdens.


Savukārt projekta „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” ietvaros tika renovēta ūdens sagatavošanas stacija Rēzeknes ielā 49. Šobrīd iekārtas sākot jau no artēziskajiem sūkņiem darbojas automātiskā režīmā, un ūdens sagatavošanas filtri skalojas automātiski, to visu vada SCADA datorsistēma. Projekta ietvaros tika rekonstruēta ūdens atdzelžošanas stacija. Rezultātā ūdens kvalitāte ir būtiski uzlabojusies, ES normas nosaka, ka dzelzs daudzums vienā ūdens litrā nedrīkst pārsniegt 0,40 miligramus, bet ūdenī, kuru saņem iedzīvotāji, dzelzs saturs vienā ūdens litrā ir 0,015 miligrami, kas ir apmēram 25 reizes mazāk nekā noteikts normatīvos. SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti ūdens kvalitāti kontrolē nepārtraukti, lai pie patērētājiem nonāktu tikai normām atbilstošs ūdens.


SIA „Preiļu saimnieks” realizētie ūdenssaimniecības projekti ir veiksmīgs ES struktūrfondu apguves piemērs Latgales reģionā.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2011.