Profesionālo biedrību biedri aicināti uz bezmaksas mācībām Rīgā, Preiļos un Ventspilī

07.04.2011.

“Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
tālr.: 7551217, 7545278, 7542140, 7545281, fakss: 7552252: e-pasts:
lpmc@lpmc.lv
adrese: Biķernieku 4, Rīga, LV-1039, Latvija; mājas lapa internetā: www.lpmc.lv
vienotais reģistrācijas Nr. 40003121236; licences Nr. 02070-P
LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800184


Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) profesionālo biedrību un  asociāciju biedriem (uzņēmējiem, mediķiem, pedagogiem, lauksaimniekiem un citiem interesentiem) piedāvā 3 dienu bezmaksas mācības „Lēmumu pieņemšanas process, interešu konflikti un finansējuma piesaiste ideju realizēšanai”.


Mācību programma ir veidota balstoties uz pašu profesionālo biedrību mācību vajadzībām un tajās tiks apskatītas sekojošanas tēmas: „Konstruktīvs un efektīvs lēmumu pieņemšanas process”, „Interešu konflikti un korupcijas riski” un „Eiropas Savienības finansējuma piesaiste ideju īstenošanai”.


Mācību dalībnieki, kuri apmeklējuši visas 3 mācību dienas, mācību programmas noslēgumā saņem LPMC apliecību.


Tuvākās apmācības, uz kurām ir izsludināta pieteikšanās, ir paredzētas:
Preiļos 7., 12. un 29.aprīlī Biedrības Preiļu NVO centra, Kooperatīva ielā 6, Preiļos, telpās
Rīgā 14. un 28.aprīlī un 6.maijā (vieta tiek precizēta)


Ventspilī 12. un 26.maijā un 2.jūnijā, Ventspils reģiona NVO atbalsta centra, Andreja ielā 7, Ventspilī, telpās.


Mācības tiek organizētas Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansēta un Valsts Kancelejas sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fonda administrēta projekta „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizācijai”  ietvaros.


Aicinām ikvienu interesentu – profesionālo biedrību biedrus – pieteikties mācībām LPMC pa telefonu 67551217, 67552252, pa e-pastu projekti@lpmc.lv vai internetā http://lpmc.lv/lv/projekti/esf/bezmaksas-macibas.html.


Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja asistente Ance Fokerote


 

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2011.