`Valsts Lauku tīkla` lauku attīstības speciālista pieņemšanas laiki Preiļu novada pagastu pārvaldēs

05.04.2011.

`Valsts Lauku tīkla` lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste apmeklētājus pieņem:
 Aizkalnes pagasta pārvaldē – katra mēneša 1. otrdienā no plkst. 9.00 – 12.00
 Pelēču pagasta pārvaldē – katra mēneša 2. otrdienā no plkst. 9.00 – 12.00
 Saunas pagasta pārvaldē – katra mēneša 3. otrdienā no plkst. 9.00 – 12.00
 Salas pamatskolas zālē – katra mēneša 4. otrdienā no plkst. 9.00 – 12.00


Tālrunis – 29426188
E – pasta adrese:
elza.elste@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 05.04.2011.