Preiļos veikta daudzdzīvokļu māju termogrāfiskā analīze

05.04.2011.

Šogad, tāpat kā katru gadu, uzsākot apkures sezonu, SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti ik mēnesi pēc patērētās siltumenerģijas datu nolasīšanas, analizē rezultātus un meklē cēloņus, kāpēc atsevišķās mājās maksa par siltumu tomēr ir pieaugusi, neraugoties uz to, ka siltumenerģijas tarifs būtiski nav mainījies.


Gada sākumā šie jautājumi tika apspriesti uzņēmuma SIA „Preiļu saimnieks” valdes sēdē, kur tika pieņemts lēmums, ka, izmantojot termogrāfisko metodi, iedzīvotājiem ir uzskatāmi jāpierāda, ka siltumenerģija bieži vien tiek tērēta nelietderīgi. Mājas, kuras ir celtas pat pirms 40 vai 50 gadiem un kurās līdz pat šim laikam nav veikts nopietns remonts, ir „cauras” – tas nozīmē, ka namu nesošās konstrukcijas ir tik nolietojušās, ka rodas milzīgi siltuma zudumi.
Preiļos 28 daudzdzīvokļu mājām, kurās rēķini par apkuri ir vieni no augstākajiem pilsētā, janvāra beigās tika veikta termogrāfiskā analīze. Termogrāfija ir metode, ar kuru var noteikt ēkas siltuma zuduma avotus, rezultātā tiek iegūti krāsaini fotoattēli, kuros var redzēt siltuma zuduma vietas. Termogrāfs tika iznomāts, bet rezultātu apkopošanu un analīzi veica SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti. Šobrīd ir sagatavotas māju termogrāfisko analīžu atskaites, ar kurām gan šo māju vecākie, gan iedzīvotāji, gan interesenti tiek aicināti iepazīties SIA „Preiļu saimnieks” birojā Preiļos, Liepu ielā 2.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks stāsta, kāpēc šāds risinājums šobrīd nepieciešams: „Pirmām kārtām, šobrīd ir īstais brīdis rīkoties aktīvi un uzsākt māju siltināšanas procesu, jo ir pieejams ERAF līdzfinansējums līdz pat 60%. Diemžēl dzīvokļu īpašnieki joprojām nevēlas „pacelt naudu, kas guļ pie viņu kājām”. Bieži vien dažādu atrunu ir vairāk nekā reālu, pamatotu aprēķinu un ideju, tāpēc termogrāfijas rezultāti ir uzskatāms piemērs tālākai rīcībai. Otrkārt, termogrāfiskā analīze uzskatāmi parāda tās daudzdzīvokļu nama vietas, kuras atrodas viskritiskākajā stāvoklī un pie kurām renovācijas procesā jāķeras vispirms. Tas Preiļu pilsētai ir ļoti aktuāli, jo maksātspējas līmenis ir salīdzinoši zems. Būtu jāapsver doma, ka nama siltināšanas procesu ir iespējams veikt pa atsevišķiem posmiem, tādējādi darbus iespējams uzsākt ar nelielu līdzfinansējumu, un tad arī kopējās izmaksas būs mazākas. Visbeidzot, šāda aktivitāte noteikti stiprinās saikni starp dzīvokļa īpašnieku un apsaimniekotāju. Šobrīd viens no būtiskākajiem iemesliem, kas neveicina iedzīvotāju interesi par savu ēku siltināšanu, ir zemais uzticības līmenis gan vienam pret otru, gan pret valsti kopumā.”


Uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” aicina Preiļu iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību mājas tehniskajam stāvoklim un ir gatavs iedzīvotājiem palīdzēt atrast optimālākos risinājumus māju pārvaldīšanā. Efektīvākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri, ir māju siltināšana. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs J. Mūrnieks aicina iedzīvotājus uz ciešāku sadarbību: „Termogrāfiskā analīze uzskatāmi parāda, kuri darbi būtu jādara vispirms, kuri jāpasteidzina un kurus var veikt nekavējoties, īpašniekiem esot vērīgākiem pret savu īpašumu. Kārtējo reizi jāatgādina, ka atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu – tās uzturēšanu, sanitāro apkopi un citām darbībām – vispirms atbild mājas īpašnieks, tāpēc mēs kā apsaimniekotāji uzklausīsim Jūsu priekšlikumus, palīdzēsim veiksmīgi atrisināt izvirzītos uzdevumus māju renovācijā.”


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 05.04.2011.