Emocionāli smago darbu veic profesionāli, ar cieņu un smalkjūtību

28.03.2011.

Atmiņas par aizgājējiem piepilda un bagātina mūsu dzīvi un, iespējams, veido mūsu tikumus un vērtības, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Līdz šim brīdim vēl neviens nav atklājis nāves būtību, bet, dzīvojot šajā pasaulē, mēs parasti jūtam saikni arī ar mūsu aizgājējiem.


Viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas Preiļos uzsāka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu, bija apbedīšanas birojs, kas tagad darbojas kā SIA “Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas struktūrvienība.


Par biroja vadītāju kopš  1977. gada strādā Valentīna Petrova. Daudzu gadu garumā darbinieki ir  palīdzējuši organizēt atvadas no  mūžībā aizgājušiem tuviniekiem Preiļu pilsētas un visa bijušā Preiļu rajona iedzīvotājiem.


SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs atrodas Talsu ielā 2a, Preiļos, un tā funkcijās ietilpst pilns pakalpojumu klāsts cilvēka izvadīšanai pēdējā gaitā. Ja nepieciešams, aizgājējs tiek transportēts no dzīvokļa vai mājas uz morgu, veicot visus pakalpojumus – kapa rakšanu, zārka transportēšanu, nešanu kapos un kapa aizrakšanu, lai katram aizgājējam parādītu cieņu un cilvēku pienācīgi apbedītu. Birojā var iegādāties arī visu bērēm nepieciešamo atribūtiku un piederumus.


Apbedīšanas birojā strādā divi darbinieki – vadītāja Valentīna Petrova un pakalpojumu speciāliste Jana Rinča. Aizgājēja transportēšanas un visus pārējos pakalpojumus kapsētā veic piecu cilvēku komanda: Aivars Gribusts, Gunārs Kozlovskis, Žanis Gavrilovs, Jānis Borbalis un Māris Miezītis. Transporta pakalpojumi tiek nodrošināti ar speciālu katafalku.


Komunālās nodaļas vadītāja Zenta igolniece pastāstīja, ka par visu nosaukto vīru darbu ir saņemtas labas atsauksmes pilsētā un arī no lauku teritoriju iedzīvotājiem. Darbinieki neskaita arī nakts stundas, ja kādam ir notikusi nelaime un nepieciešama palīdzība.


Viens no apbedīšanas biroja uzdevumiem ir arī pilsētas kapu uzturēšana un apsaimniekošana, ko nosaka Preiļu novada domes saistošie noteikumi, jo abu kapsētu apsaimniekotājs ir SIA „Preiļu saimnieks”. Par kapu strādniekiem strādā Antoņina Veigule un Aleksandrs Školins, kuri ar augstu atbildību veic uzticētos pienākumus. 


Kapiem ir uzlikts jauns žogs, pagājušajā gadā tika remontēta kapliča – ir ieliktas jaunas durvis, labotas kāpnes, uzstādīti jauni soliņi. Ziemā kapsētā regulāri tiek tīrīts sniegs, bet pavasaris šogad būs jāsāk ar veco koku izgriešanu kapos. Īpaši kapi tiek sakopti pirms kapu svētkiem un tradicionālajiem svecīšu vakariem rudenī. Iespēju robežās tiek atvesta melnzeme un smilts. Pēc pasākumiem daudz darba ir, izvedot atkritumus, kas parasti sakrājas, kopjot kapus. Ir gan bijuši arī kuriozi gadījumi, kad atkritumu kaudzēs ir atrasti veci matrači un pat ledusskapis. Aicinām neizmantot kapus par atkritumu izgāztuvi, bet sadzīves atkritumus no mājām izlikt tiem piemērotās vietās.


Valentīna Petrova pateicas visiem iedzīvotājiem un kapos guldīto aizgājēju tuviniekiem, kuri atceras savus piederīgos un sakopj viņu atdusas vietas. Tad svecīšu vakaros sabrauc draugi, radi un ar gaišām domām atceras savus mīļos. Kādreiz apbedīšanas biroja darbinieki organizēja arī svecīšu vakarus, aicinot palīgā pedagogus, tagad tas ir novada kultūras centra pārziņā. 


Apbedīšanas biroja darbinieki, ja nepieciešams, palīdz sarunāt arī muzikālo pavadījumu bērēm, aizgājēju tuviniekiem palīdz izvēlēties sēru mielasta vietu. SIA „Preiļu saimnieks” galdnieki izgatavo arī soliņus un citus apbedīšanas piederumus no koka, apbedīšanas birojā var pasūtīt arī sēru lentas. Pirms daudziem gadiem birojs gatavoja arī sēru vainagus, jo komunālajam dienestam bija savas siltumnīcas, bet, tā kā Preiļi nav liela pilsēta, tad šobrīd pietiek ar piedāvājumu ziedu veikalos pilsētā. Sadarbībā ar sociālo dienestu tiek izvadīti arī vientuļie un maznodrošinātie iedzīvotāji, pēc nepieciešamības konsultācijas tiek sniegtas arī sestdienās un svētdienās.


Valentīna Petrova pastāstīja, ka vissmagākais šajā darbā ir emocionālā puse, jo Preiļu pilsētā gandrīz ikviens cilvēks ir pazīstams, un viņu zaudējums bieži tiek uztverts kā personīgais. Katru apmeklētāju ir jāprot uzklausīt, jāpalīdz ieteikt labāko variantu, jo katram aizgājējam jāatdod pēdējais gods.


Tāda ir apbedīšanas biroja darbinieku ikdiena. Tā prasa daudz iekšējā spēka, bet Valentīna Petrova ar savu pieredzi daudzu gadu garumā un ar savu attieksmi pret iedzīvotājiem prot sniegt atbalstu vissmagākā zaudējuma brīdī. Jo viņa vada biroja darbu profesionāli, smalkjūtīgi un ar cieņu, apzinādamās, ka cilvēks ir augstākā vērtība.


Apbedīšanas biroja darba laiks – darbdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00. Sestdienās un svētdienās nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz tālruņiem 26431724 vai 65322592. Katafalka pakalpojumus var pieteikt pa tālruni 27816902. Pilsētas jauno kapu pārzinim var zvanīt uz tālruni 26770999, pilsētas veco kapu pārzinim – 29876379.

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2011.