Eksperti: Latvijā dzimumu līdztiesības problēmas visbiežāk sākas ģimenē

01.04.2011.

Līdztiesības problēmas Latvijā saistītas ar pašapziņas trūkumu un ģimenes vērtībām, kas tiek balstītas uz materiāliem labumiem. Ģimenē katram jābūt iespējai darīt to, kas padodas vislabāk, ienākumi jāliek kopā un mājas darbi jādala vienlīdzīgi. Tā Valmierā secināja eksperti un dalībnieki vakar notikušajā Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā diskusijā „Dzimumu līdztiesība: fakti un mīti”.


Ar Valmieras iedzīvotājiem diskusijā tikās vairāki eksperti: Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla priekšsēdētāja Inete Ielīte, filozofe Maija Kūle un diskusijas vadītājs Igors Šuvajevs. Diskusijas mērķis bija apzināt situāciju un identificēt risināmās problēmas.


Dzimumu līdztiesībā Latvija apsteidz kaimiņvalstis
Dzimumu līdztiesība nozīmē vienādu tiesību, iespēju un pienākumu nodrošināšanu starp sievietēm un vīriešiem. Kā diskusijā pastāstīja profesore Maija Kūle, Latvija ir 18. vietā no 134 valstīm pēc dzimumu līdztiesības objektīvajiem kritērijiem (Global Gender Gap index), kas ir salīdzinoši labs rādītājs. Lietuva ieņem tikai 35. vietu, Igaunija – 47. vietu. Savukārt eksperte Inete Ielīte norādīja, ka pēc pētījumu rezultātiem vislaimīgākās un finanšu ziņā visveiksmīgākās bija ģimenes, kurā abi vecāki veido karjeru un dala mājas rūpes un bērnu audzināšanu. Eksperte pieļauj iespēju, ka nevienlīdzīga mājas pienākumu sadalīšana, kā arī nevienlīdzīgais atalgojums ar vīriešiem, kas rada pašapziņas trūkumu, neļauj Latvijas ģimenēm būt tik laimīgām, cik tās varētu būt.


Problēma nevis sabiedrībā kopumā, bet indivīdu pašapziņā
 Ekspertes kopā ar dalībniekiem secināja, ka problēmas gulstas uz pašas sievietes pašapziņas pleciem. Eiropā apstākļi dod neierobežotas iespējas abiem dzimumiem, taču pašapziņas trūkums tās mēdz aizēnot. Maija Kūle: „Viens no lielākajiem ieguvumiem modernajā sabiedrībā ir iespēja sievietei savienot vairākas sociālās lomas –māmiņas un sievas lomu ar karjeras veidošanu .”
 Viens no iemesliem sociālajai spriedzei ģimenēs ir sabiedrībā kultivētajam uzskatam, ka vīrieša pienākums ir uzturēt ģimeni. „Latvijas dzimumu līdztiesības apvienība darbojas arī jomās, kurās atbalsts nepieciešams tieši vīriešiem. Piemēram, augstāko izglītību Latvijā iegūst vairāk sieviešu, par skolotājām strādā vairāk sieviešu, u.t.t. Sabiedrībā valda ļoti daudz stereotipu, kas uzliek vīrietim nevienlīdzīgu lomu, piemēram, „ģimenes pelnītājs”. Sievietes bieži aizmirst, ka mākslinieks, iespējams ,nevar pelnīt tik pat, cik baņķieris. Līdztiesīgā sabiedrībā cilvēkiem ir vienādas iespējas darīt to, kas vislabāk padodas,” stāsta Inete Ielīte. „Saticīgā ģimenē – visi ienākumi tiek likti kopā un tiek cienīta katra nodarbošanās. Tolerance ir atzīšana, ka katrs ir atšķirīgs un abi kopā – laimīgi,” papildināja Maija Kūle.
 Ekspertes norādīja, ka cilvēkam ir tiesības būt laimīgam un justies labi, tad iespējams izdarīt ļoti daudz, izmantojot visus savus resursus. Būt pieņemtam sabiedrībā ir daļa no laimes sajūtas, un šeit svarīga vienlīdzība. Jāveido ģimenes, kurās dažādas prasmes un talanti kopā rada ko labu – kaut ko, kas katru individuāli dara laimīgu.


Uzziņai:
„Eirodzīve-kāpēc?” ir EK pārstāvniecības Latvijā vadītājas Ivetas Šulcas ierosināts diskusiju cikls – neformālas sarunas pie kafijas tases par sabiedrībai būtiskām un aktuālām tēmām, kas saistītas ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.
2011.gadā paredzētas 9 diskusijas, kurās piedalīsies Latvijā pazīstami cilvēki – viedokļu līderi un eksperti. Sarunu mērķis ir mudināt paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību, tās vērtībām un runāt par cilvēku izjūtām Latvijā un Eiropā.


Diskusiju cikla aktivitātēm iespējams sekot arī:
http://twitter.com/eiropa
http://www.esmaja.lv/


Informāciju sagatavoja:
EK pārstāvniecības Latvijā diskusiju cikla
„Eirodzīve-kāpēc?” Latvijas reģionos
sabiedrisko attiecību konsultante
Lauma Ozoliņa
T: 263979999
lauma@repute.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.