GODĀTIE PAŠVALDĪBU un valsts IESTĀŽU DARBINIEKI, PEDAGOGI, sociālie darbinieki, speciālisti, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU PĀRSTĀVJI!

30.03.2011.

AICINĀM APMEKLĒT 5 BEZMAKSAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS RĪGĀ UN RĒZEKNĒ
Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta


„Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” ietvaros:
 
1. Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzeklis.
2. Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā.
3. Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā.
4. Rotaļas un dejas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē.
5. Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās.
 
Projektu īsteno Rīgas Latviešu biedrība. Projekta mērķis paredz izstrādāt un ieviest 5 apmācību programmas un materiālus starpkultūru dialoga prasmju un komunikāciju attīstības jautājumos, uzlabojot valsts iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju un pedagogu kompetenci, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas.


Projektu realizējot, notiks bezmaksas mācību kursi no 18. aprīļa līdz 3. jūnijam Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa ielā 13) un Rēzeknē.


Apmācību programmas izstrādā un kursus vadīs izcili speciālisti savā jomā – tradīciju zinātāji, augstskolu mācību spēki, kultūras un izglītības darbinieki.


Rīgas Latviešu biedrība aicina valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus, pedagogus, biedrību, nodibinājumu pārstāvjus un citus speciālistus, kā arī visus interesentus iegūt jaunas zināšanas radošās, interesantās bezmaksas nodarbībās!


Apmācībām (atsevišķām programmām vai visām 5 apmācību programmām kopā) lūdzam  pieteikties līdz 15. aprīlim. Apmācību noslēgumā tiks izsniegta apliecība.


Plašāka informācija un pieteikšanās mācību kursiem: www.rlb.lv 
Tālr. 67222932; 27043170; 29529668
E-pasts: projekts@rlb.lv
Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa ielā 13, Rīga, LV-1050
 
Nāciet paši un informējiet kolēģus!
Gaidīsim!


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.