Izota elektroniska Rokasgrāmata uzņēmējiem

30.03.2011.

Divdesmit biznesa grāmatas vienā kompaktdiskā.
Grāmatas izstrādātas PDF formātā, kopā 6574 lapas.
Dokumentu paraugi ir pieejami arī MS Word formātā.
Korekcijas un drukāšana bez ierobežojumiem.


Saturs    
 
– E.Korčagins, L.Vancāne. VISS PAR DARBA ATTIECĪBĀS. Praktisks līdzeklis
– V.Kurjanovičs. BIZNESA NOVĒRTĒJUMS. Metodika un organizācija (latv. un kriev. Valodā)
– M.Januška. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā (latv. un kriev. valodā)
– M.Januška. Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā. Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana (latv. un kriev. valodā)
– K. Ketners. Nodokļu optimizācijas principi
– М. Januška. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā (latv. un kriev. valodā)
– K. Ketners, O.Lukašina. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā. Salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi (latv. un kriev. valodā)
– O. Ivanova. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
– S. Saksonova. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes
– V. Zemļanovs. Lietvedība no A līdz Z
– V. Zemļanovs, I. Krasiļnikova. SEKRETĀRA DARBS firmas pārvaldes sistēmā
– Ž.Caurkurbule, A.Višņevska. Mārketinga pamati
– G.Stražnovs. Reklāma praktiskajā biznesā (latv. un kriev. valodā)
– V. Zemļanovs. Uzņēmēja un viņa ģimenes drošība (latv. un kriev. valodā)
– I. Ešenvalde. Personāla vadības mūsdienu metodes
– M. Januška. Problēmjautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā. Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās (latv. un kriev. valodā)
– Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi (latv. un kriev. valodā, MS Word formātā)
– M. Januška. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Grāmatvedības dokumentu paraugi (otrais izdevums, papildināts un pārstrādāts)
– Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas dokumentu paraugi. Latvijas grāmatvedības standarti. Likumi par nodokļiem un nodevām (MS Word formātā)
– Iespējamie darba līgumu paraugi (MS Word formātā)
 
Lai pasūtītu, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni 


http://www.merkurijslat.lv/lv/html/news_fr.htm


Informāciju apkopoja Ineta Liepniece
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2011.