Samazināts administratīvais slogs augļu un dārzeņu saimniecībām, kas nodarbina sezonas darbiniekus

29.03.2011.

Šodien, 29. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas samazinās administratīvo slogu un atvieglos mazo un vidējo uzņēmumu darbības regulējumu.


Saskaņā ar patlaban spēkā esošo kārtību, darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID), iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu. Lauksaimniecības darbiem ir sezonāls raksturs, pie augļu, ogu un dārzeņu audzētājiem pastāvīgi strādā neliels skaits darbinieku. Toties izaudzētās produkcijas novākšanas laikā ir nepieciešams nodarbināt daudz lielāku skaitu personu. Personas tiek aicinātas darbā ar sludinājumu starpniecību vai pašas ierodas dārzos, izsakot vēlmi dienu vai pat mazāku laikposmu pastrādāt, novācot augļus, ogas vai dārzeņus, lai gūtu papildu ienākumus. Tādējādi darba devējam pat vienu dienu pirms darba uzsākšanas nav skaidrs, cik personu ieradīsies darbā nākamajā dienā, un līdz ar to viņš nevar nosūtīt VID iesniedzamo informāciju norādītajā termiņā.


Tādējādi noteikumu grozījumos iekļautajā tiesību normā par darba ņēmēja reģistrēšanu VID tiek pieļauts izņēmums dažos sezonas darbos lauksaimniecībā, tas ir, augļu, ogu un dārzeņu ražošanas dārzos, par darba ņēmējiem ziņot dienā, kad persona faktiski sāk darbu.


Šī kārtība, kad darba devējs noteiktos gadījumos par darbinieku var ziņot VID dienā, kad darbs uzsākts, ļaus precīzāk uzskaitīt lauksaimniecības sezonas darbos nodarbināto skaitu, mazinās ēnu ekonomiku, padarot iespējamu precīzu nodarbināto skaita paziņošanu VID, kā arī nodrošinot nodarbināto personu sociālās garantijas.


Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Informācija par normatīvā akta projektu pieejama interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40198584&mode=mk&date=2011-03-29.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2011.