Bezakcīzes dīzeļdegvielu nākamajā saimnieciskajā gadā saņems tie lauksaimnieki, kuriem būs ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

30.03.2011.

Pašlaik Zemkopības ministrija diskutē ar lauksaimnieku organizācijām, kādiem kritērijiem un cik lieliem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jābūt no 1 ha, lai saņemtu bezakcīzes degvielu 2011./2012. saimnieciskajā gadā, kas sāksies š.g. 1.jūlijā. Zemkopības ministrija vērš uzmanību uz to, ka lauku saimniecības, kurām ieņēmumi uz 1 ha būs mazāki par noteikto ieņēmumu apjomu, arī saņems bezakcīzes degvielu, taču atbilstoši mazākā apjomā.


Šodien Ministru kabineta sēdē skatīts jautājums par grozījumiem Likumā par akcīzes nodokli, kas paredz, ka lauksaimniekiem, lai saņemtu dīzeļdegvielas limitu, kuram nepiemēro akcīzes nodokli jaunajā saimnieciskajā gadā, kas sāksies š.g. 1. jūlijā, būs jāpierāda noteikts ieņēmumu apjoms no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas iepriekšējā gadā. Tāpat grozījumi likumā paredz precizēt šī atvieglojuma saņēmēju loku, proti, turpmāk akcīzes nodokļu atbrīvojumu varēs saņemt arī par zivju dīķu zemes apstrādi, taču arī tam būs jāpierāda ieņēmumi no zivju produkcijas realizācijas.


Grozījumi likumā arī precizē darbības, kam piemēro likumā noteikto atbrīvojumu, t.i., lauksaimniecības produkcijas ražošanai un zemes apstrādei. Arī turpmāk dīzeļdegvielas limitu, kam nepiemēro akcīzes nodokli, varēs saņemt tie lauksaimnieki, kas nodarbojas ar ražošanu.


Jau ziņots, ka lauksaimniekiem 2011./2012. saimnieciskajā gadā paredzēts 85,5 miljoni litru bezakcizētās dīzeļdegvielas. 14. martā valdību veidojošās koalīcijas padomē atbalstīts Zemkopības ministrijas piedāvātais variants par bezakcizētās dīzeļdegvielas iegādi lauksaimniekiem: 2011./2012. saimnieciskajā gadā tiek noteikts maksimālais degvielas litru skaits (kopējais, nevis uz hektāru), kas tiek atbrīvots no akcīzes nodokļa saimnieciskajā gadā, tas ir, 85 495 240 litri dīzeļdegvielas saimnieciskajā gadā. Ja šis apjoms tiks pārsniegts, tad tiks attiecīgi proporcionāli samazināts degvielas iegādes limits uz vienu hektāru.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027498, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2011.