Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāji piedalās konferencē

24.03.2011.

24.martā Rīgā norisinājās Latvijas Valsts ģimnāziju 15. gadadienai veltītā konference „Valsts ģimnāzija – radošs līderis izglītības kvalitātei”, kurā piedalījās arī Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, skolotāji un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.


Valsts ģimnāzijas Latvijā pastāv jau 15 gadus, PVĢ ir to 8 skolu vidū, kas šo statusu ieguva  1996.gadā. Šobrīd ir jau 24 valsts ģimnāzijas. Šīm izglītības iestādēm ir jāpiedāvā izglītojamajiem vispārējās izglītības programmas ne mazāk kā 3 virzienos, vismaz 75% skolēnu sasniegumu novērtējumam centralizētajos eksāmenos jābūt ne zemākam par C līmeni, kā arī jāveic reģionālā metodiskā centra funkcijas.


Konferences gaitā dalībnieki noklausījās apsveikuma vārdus jubilejā, vairākus interesantus ziņojumus un referātus. IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta vecākais referents E.Grīnis uzstājās ar ziņojumu par valsts ģimnāziju lomu Latvijas izglītības sistēmā, norādot uz to, ka pēdējo 10 gadu laikā valsts ģimnāziju audzēkņu skaits ir ievērojami pieaudzis un viņi uzrāda augstus mācību sasniegumus. Lielu klausītāju interesi izraisīja filoloģijas zinātņu doktora profesora I.Šuvajeva referāts „Neizglītotības teorija un prakse” , kā arī ekonomikas zinātņu doktores profesores T.Volkovas pārdomas par tēmu „Vai esam gatavi nākotnes izaicinājumam”. Ģimnāziju nozīmīgums šī gadsimta izglītības īstenošanā izskanēja katra referenta runā.


Otrajā dienas daļā konferences dalībniekus priecēja valsts ģimnāziju mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā piedalījās arī mūsējie „Dancari” un „Gaida”.


Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe


 

Pēdējās izmaiņas: 24.03.2011.