Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā akvakultūras uzņēmumiem

29.03.2011.

Šodien, 29. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos””.


Pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi par iesniegtajiem projektiem iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās, noteikumos precizētas attiecināmās izmaksas projektu realizēšanai. Lai samazinātu ar ražošanu tieši nesaistītu izmaksu īpatsvaru kopējās būvniecības izmaksās, ir samazināts to limits no 30% uz 10 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas.


Izvērtējot līdz šim apstiprinātos projektus pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” ietvaros, kā arī ņemot vērā sniegto atbalstu iepriekšējā plānošanas periodā, turpmākajās pasākuma projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās publiskais atbalsts netiek paredzēts zemes darbiem (rakšanai un zemes līdzināšanai), tostarp jaunu dīķu būvniecībai vai esošo dīķu rekonstrukcijai.


Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka vienam atbalsta pretendentam maksimālā attiecināmo izmaksu summa, ko atbalsta pretendents var saņemt 2007.-2013.gada plānošanas periodā, turpmāk tiks aprēķināta, ņemot vērā atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā. Ņemot vērā, ka visiem atbalsta pretendentiem maksimālā attiecināmo izmaksu summa tiks noteikta vienādi, atbalsta pretendenti vairs netiks dalīti atsevišķās grupās. Uz atbalstu varēs pretendēt – komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības.


Grozījumi noteikumos paredz atbalstīt komersantu, zvejnieku vai zemnieku saimniecību neatkarīgi no tā, vai atbalsta pretendents līdz projekta iesniegšanai jau darbojies attiecīgajā jomā vai nē, ja tas atbilst normatīvajā aktā noteiktajām prasībām. Tomēr atsevišķas attiecināmās izmaksas ir pieļaujamas tikai tiem pretendentiem, kuri jau veic komercdarbību akvakultūras nozarē.


Lai vienkāršotu pieteikšanos uz atbalstu, izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā arī paredz, ka atbalsta pretendentam tiek samazināts Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedzamo dokumentu skaits. Turpmāk par informāciju saistībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID) pārliecināsies LAD.


Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40211849&mode=mk&date=2011-03-29


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.