Atvieglo atbalsta piešķiršanas kārtību zvejas flotes modernizēšanai

29.03.2011.

Šodien, 29. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2008. gada 13. oktobra noteikumos Nr.845 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte””.


Pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi par iesniegtajiem projektiem iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās, noteikumos izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus.


Grozījumi paredz, ka turpmāk projektu iesniegumi netiks apkopoti kārtās un sarindoti pēc atlases kritērijiem katru mēnesi. Arī turpmāk būs nepārtrauktā pieteikšanās, bet projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienests (LAD) sarindos pēc atlases kritērijiem tikai tad, kad apstiprinātais finansējums sasniegs 80%. Tad projektu iesniegumus LAD pieņems vēl 30 kalendārās dienas un pēc tam projektu iesniegumi tiks sarindoti pēc atlases kritērijiem un vērtēti.


Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka atbalsta pretendentam tiek samazināts LAD iesniedzamo dokumentu skaits. Turpmāk par informāciju saistībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID) pārliecināsies LAD. Tāpat plānots, ka zvejas kuģa modernizēšanas (tehniskais) projekts nebūs jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu, bet to varēs iesniegt 6 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Tiek atvieglota arī naudas plūsmas pārskatu iesniegšanas kārtība – naudas plūsmas pārskats būs jāiesniedz nevis pa katru mēnesi kā tas ir līdz šim, bet tikai pa gadiem.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40199727&mode=mk&date=2011-03-29


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.