Parakstīta Vienošanās par Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” īstenošanu Preiļu novadā

08.03.2011.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Šī gada 8. martā starp Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi un Preiļu novada domi kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” īstenošanai Preiļu novadā.


Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt un attīstīt Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā kvalitatīvu sociālo rehabilitāciju un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem, bērniem – bāreņiem, trūcīgām personām un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm. Projekta rezultātā tiks izstrādāts un ieviests pasākumu komplekss, kas palīdzēs personām pilnvērtīgāk dzīvot, projekta aktivitātes vēršot uz personas funkciju atjaunošanu vai uzlabošanu, tādējādi nodrošinot sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.


Projekta ietvaros plānots izstrādāt Motivācijas un dzīves prasmju apguves un pilnveides programmu mērķa grupām, pēc kuras vadīties, sagatavojot individuālos rehabilitācijas plānus. Tāpat paredzētas darba prasmju apmācības dažādās ar ikdienas dzīves organizēšanu saistītās jomās: mājsaimniecības prasmju apguve, kas ietver sevī ģimenes budžeta plānošanu, ēdiena gatavošanu, darbu ar sadzīves tehniku, šūšanu, adīšanu un tamborēšanu, kā arī mājokļa iekārtošanas prasmju apguve, apgūstot interjera pamatus un dekupāžu.


Plānots piesaistīt piecus speciālistus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu Krīzes centrā, kā arī četrus tehniskā personāla speciālistus.


Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 16 mēneši. Projekta īstenošanas laiks ir no 2011. gada 1. augusta līdz 2012. gada 30. novembrim.


Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 99 220.00, kas ir 100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.