Panākumi zinātnisko darbu konkursos

23.03.2011.


Panākumi zinātnisko darbu konkursos  19. martā Daugavpils Universitātē satikās vairāk nekā simts skolēni, kuri no vēl plašāka iesniegto zinātniski pētniecisko darbu autoru loka tika uzaicināti prezentēt savus darbus 18 dažādu sekciju sēdēs Latgales reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē. Tostarp arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes. Airita Vintiša uzstājās ar pētījumu„Bahs cauri laikiem” mākslas zinātņu sekcijā, Aija Skutele prezentēja darbu „Vārdu mācīšanās paņēmieni vācu valodā” pedagoģijas sekcijā, Marta Soldāne stāstīja par pētījumu „Skrejvaboles Latvijas faunā” bioloģijas sekcijā, Aija Kivleniece iepazīstināja klātesošos ar savu darbu „Sakrālās celtnes Preiļu pilsētā” kulturoloģijas sekcijā. Izvērtējot rezultātus, Aijai Skutelei tika piešķirts 1.pakāpes diploms un Martai Soldānei – 2.pakāpes diploms. Viņu darbi tika izvirzīti uz 3.posmu – valsts konferenci.
  Ar zinātniskajiem darbiem skolēni varēja startēt arī Daugavpils Universitātes konkursā „Ceļā uz zinātni”, kura laureāti (1.,2., un 3. vietas ieguvēji) tiks uzņemti budžeta finansētās studiju vietās pilna laika studijām DU attiecīgajā nozarē 2011./2012.m.g. Marta Soldāne šajā konkursā ieguva 1.vietu, Aija Kivleniece – 3.vietu. Abas meitenes saņēma sertifikātus, kas apliecina iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī DU sarūpētās dāvanas. Ieguldītais darbs ir nesis lieliskus rezultātus!
  Visi skolēni, kas bija iesūtījuši savus darbus Latgales reģiona konferencei un konkursam, saņēma pateicības rakstus. Arī skolotājiem – Elitai Grigalei, Annai Svilei, Anitai Lazdānei, Ilzei Rožinskai. Zentai Jurančai, Ilzei Čamanei – tika teikts paldies par atbalstu un izsniegtas pateicības.

Anita Lazdāne,
PVĢ izglītības metodiķe

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2011.