Izveidos Pārtikas nozares padomi

23.03.2011.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
22.03.2011.


Izveidos Pārtikas nozares padomi


Šodien, 22. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu”. Informatīvais ziņojums paredz Pārtikas nozares padomes izveidi, kas turpmāk koordinēs ar pārtikas nozari saistītos jautājumus, tādējādi veicinot nozares turpmāko attīstību un konkurētspēju.


Ziņojumā izklāstīta šī brīža situācija, ka jautājumi, kas attiecas uz pārtikas nozari, tiek izskatīti vairākās ministrijās – Zemkopības ministrijā, Veselības ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Finanšu ministrijā u.c. – bez vienotas koordinācijas, līdz ar to nav vienots skatījums uz pārtikas nozares attīstību.


 Lai maksimāli padarītu efektīvāku ar pārtikas nozari saistīto jautājumu koordinēšanu, Zemkopības ministrija piedāvā izveidot vienu koordinējošu un konsultatīvu institūciju – Pārtikas nozares padomi, kuras darbības mērķis būs veicināt pārtikas nozares attīstību, analizējot problēmjautājumus, kas skar pārtikas nozari, un sniegt priekšlikumus šo problēmu risināšanai. Padomes vadību uzņemsies zemkopības ministrs, un tās sastāvā būs pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, kā arī citām iestādēm un organizācijām.


Informatīvais ziņojums paredz, ka Pārtikas nozares padome izvērtēs citu jomu ietekmi uz Latvijas pārtikas nozari, saskaņos valsts institūciju un pārtikas nozaru pārstāvju viedokļus par pārtikas nozari ietekmējošiem jautājumiem, nodrošinās informatīvo saikni starp pārtikas nozares nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām, kā arī pārņems Pārtikas nozares konsultatīvās padomes un Pārtikas padomes kompetencē esošos uzdevumus.


Tāpat ziņojumā norādīts, ka līdz 2011. gada 1.septembrim Zemkopības ministrija sagatavos un noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Pārtikas nozares padomes izveidi. 


Zemkopības ministrijas informatīvais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) vēstulē „Par LR Veselības ministrijas izstrādātajām Sabiedrības veselības pamatnostādnēm (2010.–2017. gadam)” Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim izteikto ierosinājumu deleģēt ZM visu pārtikas pārstrādi ietekmējošo jautājumu administrēšanu.
Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40200650&mode=mk&date=2011-03-22
______________________________


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.