Piena savākšanas mašīnas pavasarī un rudenī varēs braukt pa vietējās nozīmes valsts autoceļiem

23.03.2011.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
22.03.2011.


Piena savākšanas mašīnas pavasarī un rudenī varēs braukt pa vietējās nozīmes valsts autoceļiem


Šodien, 22. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi””, kuri reglamentē svaigpiena savākšanas transportlīdzekļu pārvietošanos pa autoceļiem laika periodā, kad noteikti sezonāli maksimālās masas ierobežojumi transportlīdzekļiem.


Pienu no tā iegūšanas vietas uz pārstrādes uzņēmumiem transportē ar svaigpiena savākšanas transportlīdzekļiem, un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām piena pārstrādes uzņēmumam piens jāsavāc vai tas galapatērētājam jārealizē 48 stundu laikā pēc izslaukšanas neatkarīgi no citiem apstākļiem, jo nepārstrādāts piens ir produkts, kas ātri bojājas.


Patlaban spēkā ir Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumi Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, saskaņā ar kuriem katru gadu pavasarī un rudenī uz valsts un pašvaldību autoceļiem tiek noteikti sezonāli maksimālās masas ierobežojumi transportlīdzekļiem. Uzliktie ierobežojumi liedz iespēju ar piena savākšanai paredzētiem transportlīdzekļiem veikt piena pārvadājumus pa valsts nozīmes autoceļiem, jo piena savākšanai paredzētajām mašīnām maksimālā masa ir lielāka par transportlīdzekļiem noteiktajiem maksimālās masas ierobežojumiem. Tādējādi šie ierobežojumi piena savākšanu no lauku saimniecībām un nogādāšanu piena pārstrādes uzņēmumiem liedz vispār vai to būtiski sadārdzina.
 
Līdz ar normatīvā akta grozījumu stāšanos spēkā specializētās piena mašīnas, kurām noteikti masas ierobežojumi kravas pārvadājumiem, varēs pārvietoties pa vietējās nozīmes valsts autoceļiem, saskaņojot maršrutu ar ceļa īpašnieku. Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem 2011.gada 1.janvārī Latvijā reģistrēti 1259 transportlīdzekļi, kuru reģistrācijas apliecībās norādīts – kravas transporta cisternas, bet nav atsevišķi izdalīti piena savākšanas transportlīdzekļi. Lai apzinātu piena savākšanas mašīnas, ZM apkopos datus par specializētajām piena mašīnām, lai tās iekļautu  Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Gadījumā, ja mašīna nebūs reģistrēta kā specializētā piena mašīna, kas pārvietojas pa saskaņoto maršrutu, tai varēs piemērot sodu.


Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Ar dokumenta pilnu tekstu var iepazīties interneta mājas lapas saitē [http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40211124&mode=mk&date=2011-03-22].


________________________________


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko  attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.