9. aprīlī aicinām uz skrējienu „Cīruļputenis” Preiļos

09.04.2011.


Nu jau piekto reizi 2011.gada 9.aprīlī tiks dots starts tradicionālajam skrējienam pa Preiļu pilsētas ielām „Cīruļputenis – 2011” . Daudzi Latvijā spēcīgi un pazīstami skrējēji šajos gados ir piedalījušies sacensībās mūsu pilsētā. Pēc ziemas klusuma daudzi skrējēji ir noilgojušies pēc sacensībām un mūsu piedāvājums aprīļa otrajā sestdienā palīdzēs jums pārbaudīt ziemas darba efektivitāti pirms tradicionālo krosu sezonas. Arī šogad daudzie skriešanas draugi tiks laipni gaidīti mūsu pilsētā!


Uz saskriešanos Preiļu ielās!


Leonīds Valdonis,
sacensību galvenais tiesnesis


Skrējiena pa Preiļu pilsētas ielām
„Cīruļputenis – 2011”
nolikums


I Mērķis un uzdevumi:
     1.Popularizēt skriešanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.
     2.Aktivizēt Preiļu iedzīvotājus iesaistīties fiziskās aktivitātēs.
     3.Dot iespēju sportistiem veiksmīgāk sagatavoties sacensību sezonai.


II Laiks un vieta.
     Sacensības notiks 2011.gada 09.aprīlī pie Preiļu novada domes. Sacensību sākums plkst. 12.00.


III Vadība.
     Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību tiešā vadība uzticēta apstiprinātai tiesnešu brigādei. Sacensību galvenais tiesnesis – Leonīds Valdonis; sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte.


IV Dalībnieki.
     Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, kurš uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli skrējiena laikā.


V Sacensību programma.
     Meistarklase:      vīrieši;                                         sievietes.
2000.g.dz. un jaunāki     – 1 aplis;               2000.g.dz. un jaunākas      – 1 aplis;
1998.- 1999.g.dz.            -2 apļi;                 1998. – 1999.g.dz              – 1 aplis;
1996. –1997.g.dz.           -2 apļi;                 1996 . –1997. g.dz.            – 2 apļi;
1994. -1995.g.dz.             -3 apļi;                1994. – 1995. g.dz.            – 2 apļi;
1992. – 1993.g.dz.           – 4 apļi;               1992. – 1993. g.dz.             – 3 apļi;
1972. – 1991. g.dz.          – 4 apļi;               1977. – 1991. g.dz.             – 3 apļi;
1962. – 1971. g.dz.          – 4 apļi;                1967. – 1976. g.dz.            –  3 apļi;
1952. – 1961. g.dz.          – 3 apļi;               1966.g.dz. un vecākas        – 2 apļi;
1951.g.dz. un vecāki        – 2 apļi;
 
Tautas klase – vīrieši un sievietes bez vecuma ierobežojuma un laika kontroles – 1 aplis. Apļa garums – 2 km (arī meistaru klasē ). Starts un finišs pretī Preiļu novada domei .Maršruts: Raiņa bulvāris-A.Paulāna iela- Aglonas iela-Raiņa bulvāris.


VI Apbalvošana.
    Meistarklase: I – III vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām. 1.-6. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā  saņems T-kreklu ar skrējiena simboliku no a/s „Preiļu siers”.
1.– 6. vietas ieguvēji galvenajā distancē vīriešiem (4apļi) un sievietēm (3apļi) tiek apbalvoti ar naudas balvām no a/s SEB Bankas Preiļu filiāles.
  I  vieta vīrieši – 70 Ls; sievietes – 50 Ls;
 II vieta vīrieši – 50 Ls; sievietes – 30 Ls;
III vieta vīrieši –30 Ls; sievietes –  20 Ls;
  4. vieta vīrieši – 20 Ls; sievietes – 15 Ls;
  5. vieta vīrieši – 15 Ls; sievietes – 10 Ls;
  6. vieta vīrieši – 10 Ls; sievietes – 10 Ls;
Finišā katrs dalībnieks spēku atgūšanai saņems a/s „Latgales piens” produkcijas našķi. Divi veiksmīgākie jaunie skrējēji no Preiļu novada tiek apbalvoti ar balvām no SIA „Dija-P”.
     Tautas klasē distanci beigušie dalībnieki finišā saņems atzinības rakstu, atraktīvākais skrējējs vai skrējēju grupa pārsteiguma balvu SIA „Arka”.Skrējienu „Cīruļputenis -2011” atbalsta a/s SEB Bankas Preiļu filiāle, a/s „Preiļu siers” un a/s „Latgales piens”.


VII Pieteikumi.
    Meistarklases dalībniekiem sacensībām pieteikties 07. un 08. aprīlī līdz plkst.15.00 pa tālr./faksu 65322649 vai e-pastu vikan@inbox.lv vai starta vietā līdz plkst.11.30
    Tautas klases dalībnieki startē bez iepriekšējas pieteikšanās.
Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās ir uz komandējošo organizāciju vai dalībnieku rēķina.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.