Paziņojums par saistošo noteikumu Nr. 2011/05 `Par saistošo noteikumu Nr. 25/2010 atcelšanu` izdošanu

18.03.2011.

Paziņojums par saistošo noteikumu izdošanu – Preiļu novada dome paziņo, ka 2011. gada 24. februāra domes sēdē Nr. 2, p.3.2. pieņemts lēmums:


· par saistošo noteikumu Nr. 2011/05 ”Par saistošo noteikumu Nr. 25/2010 atcelšanu” izdošanu, ar kuru tiek atcelti Preiļu novada domes 23.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 25/2010 „Preiļu novada Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;


· par esošās Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1148 p.13. minēto institūciju atzinumiem. 
 
Sanita Meļko
Projektu vadītājs
Preiļu novada dome
t.26809757


 

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2011.