Aicinām pieteikt komandas novada čempionātam basketbolā

17.03.2011.

Aicinām pieteikt komandas Preiļu novada čempionātam basketbolā līdz 30. martam pie galvenā tiesneša pa tel.: 29638051.


Preiļu novada 2011.gada basketbola čempionāta
NOLIKUMS


1. Mērķis un uzdevumi.
• Popularizēt basketbolu novadā.
• Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīves veidam.
• Nodrošināt novada skolu jaunatnes brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.


2. Laiks un vieta.
• Novada čempionāts notiek Preiļu 1. pamatskolas sporta zālē šī gada aprīļa– maija mēnešos.


3. Vadība.
• Preiļu novada basketbola čempionātu organizē Preiļu novada dome (sporta speciālists Leonīds Valdonis tālr.:29556446) sadarbībā ar Preiļu 1.pamatskolu. Galvenais tiesnesis – Ilmārs Madelāns (tālr. 29638051).


4. Dalībnieki.
• Preiļu novada basketbola čempionātā var piedalīties Preiļu novada uzņēmumu, iestāžu, firmu, skolu komandas, kā arī jebkurš Preiļu novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš ievēro šī nolikuma prasības. Pēc uzaicinājuma turnīrā piedalās Aglonas un Riebiņu novada komandas.


5. Reglaments.
• Vīriešu komandas tiekas katra ar katru viena riņķa turnīrā. Vietu sadalījums tiek noskaidrots pēc izcīnīto punktu summas visās spēlēs. Komanda uzvarētāja tiek noskaidrota „play off” turnīrā. Ja divām vai vairākām komandām priekšsacīkšu ir vienāds punktu skaits, vietu kārtību nosaka sekojoši:
1. Uzvaru skaits savstarpējās spēlēs.
2. Iegūto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs.
3. Iegūto un zaudēto punktu starpība visās spēlēs.
Spēles laiks 4x 8 min.


6. Apbalvošana.
• Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu, spēlētāji ( 10 cilvēki ) tiek apbalvoti ar zelta medaļām.
•  2.-3. vietu  komandu spēlētāji (10 cilvēki) tiek apbalvoti attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām.
• Ar speciālbalvām tiek apbalvoti turnīra rezultatīvākais spēlētājs (vidēji spēlē) , precīzākais trīspunktu metienu izpildītājs un turnīra simboliskā izlase ( 3 spēlētāji).


7. Finansiālie noteikumi.
• Ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi (saskaņā ar ieņēmumu-izdevumu tāmi) tiek segti no Preiļu novada domes finansējuma un komandu dalības maksas – Ls 30,- vīriešu komandām. Dalības maksas komandām jāiemaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu Preiļu novada dome (reģ. Nr. 90000065770, LUB Preiļu filiāle, kods UNLALV2X, konts 26000130630) līdz šī gada 16.aprīlim.


8.Speciālie noteikumi.
• Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
• Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru.
• Finālspēlēs piedalās tikai tie spēlētāji, kuri pamatturnīrā aizvadījuši  vismaz 3 spēles.
• Spēļu tiesāšanu veic komandu nozīmēti tiesneši pēc iepriekš apstiprināta spēļu grafika.
• Par tiesneša neierašanos uz spēli komandai sods Ls 5,-, kas jāsamaksā līdz komandas nākošajai spēlei.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.03.2011.