SIA „Preiļu saimnieks” paziņojums par iepirkuma procedūras –Atklāta konkursa – izsludināšanu

18.03.2011.


1. Finansējuma saņēmējs – Iepirkuma procedūras rīkotājs: SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”


3. Projekta numurs – 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025


4. Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Preiļos”


5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts –
Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Preiļos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).


6.Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs – identifikācijas nr. PS 2011/03/ES/KF


7. Atklāta konkursa Nolikums bez maksas ir pieejams uz vietas SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 valdes priekšsēdētāja kabinetā 2 stāvā 201.telpā līdz 2011.gada 20.aprīlim plkst.11:00
Pretendents var saņemt nolikumu samaksājot 3 (trīs) LVL par pavairošanas izdevumiem. Pirms nolikuma saņemšanas Pasūtītājam jāatnes maksājumu apliecinošs – ar bankas zīmogu apstiprināts – dokuments, kā arī pieprasījums dokumentu saņemšanai, ko aizpilda birojā.
Samaksa jāveic ar pārskaitījumu A/S SEB banka, norēķinu konts LV30UNLA0026000609608, bankas kods UNLALV2X, ar attiecīgu norādi – Atklāta konkursa „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Preiļos”, ar Iep.Id.Nr. PS 2011/03/ES/KF Nolikuma kopijas ar pielikumiem saņemšana.


8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2011. gada 20. aprīlim, plkst.11:00
Liepu ielā 2, Preiļos, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkā, kabinetā nr.1 (2.stāvā), tālr. 65381135, fakss 65381152, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālrunis 65381135, mob.tālrunis 29420589, fakss 65381152, e- pasta adrese – janis.murnieks@preili.lv.
9.2. tehniskos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes – kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha, mob.tālr. 26597005;
9.3. administratīvos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” juriste Līga Bruzgule. tālr.65381126, fakss 65381152, e- pasta adrese – liga.bruzgule@inbox.lv;
9.4. jautājumos par Nolikuma saņemšanu – SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Žanna Vilcāne, tālrunis 65381152, fakss 65381152.


_______________________________________________________________________________
PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.