SIA „Preiļu saimnieks” paziņojums par iepirkuma procedūras –Atklāta konkursa – izsludināšanu

18.03.2011.


1. Finansējuma saņēmējs – Iepirkuma procedūras rīkotājs: SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”


3. Projekta numurs – 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025


4. Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos”


5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts –
1.komponente „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, rekonstrukcija un pilsētas Dienvidu rajona (“Preiļu siers” un Lauktehnikas teritorijas) pievienošana Centra sistēmai”
2.komponente „Centra rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paplašināšana un kanalizācijas tīklu izbūve ielās, kur jau ir ūdensvada tīkli”
3.komponente „Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve”
4.komponente „Artēzisko urbumu tamponēšana Pils ielas ūdensgūtnē”


6.Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs – identifikācijas nr. PS 2011/02/ES/KF


7. Atklāta konkursa Nolikums bez maksas ir pieejams uz vietas SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 valdes priekšsēdētāja kabinetā 2 stāvā 201.telpā līdz 2011.gada 21.aprīlim plkst.11:00
Pretendenta var saņemt nolikumu samaksājot 20 (divdesmit) LVL par pavairošanas izdevumiem. Pirms nolikuma saņemšanas Pasūtītājam jāatnes maksājumu apliecinošs – ar bankas zīmogu apstiprināts – dokuments, kā arī pieprasījums dokumentu saņemšanai, ko aizpilda birojā.
Samaksa jāveic ar pārskaitījumu A/S SEB banka, norēķinu konts LV30UNLA0026000609608, bankas kods UNLALV2X, ar attiecīgu norādi – Atklāta konkursa „Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos”, ar Iep.Id.Nr. PS 2011/02/ES/KF Nolikuma kopijas ar pielikumiem saņemšana.


8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2011. gada 21. aprīlim, plkst.11:00
Liepu ielā 2, Preiļos, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkā, kabinetā nr.1 (2.stāvā), tālr. 65381135, fakss 65381152, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālrunis 65381135, mob.tālrunis 29420589, fakss 65381152, e- pasta adrese – janis.murnieks@preili.lv.
9.2. tehniskos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes – kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha, mob.tālr. 26597005;
9.3. administratīvos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” juriste Līga Bruzgule. tālr.65381126, fakss 65381152, e- pasta adrese – liga.bruzgule@inbox.lv;
9.4. jautājumos par Nolikuma saņemšanu – SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Žanna Vilcāne, tālrunis 65381152, fakss 65381152._______________________________________________________________________________
PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.