Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi Preiļu novadā 18. un 25. martā!

18.03.2011.

18. martā


Plkst. 13.00 Preiļu 1. Pamatskolas svinību zālē saruna „Sibīrijas ekspedīcijas”. Sarunu vada Pieniņu un Znotiņu draudžu prāvests AIGARS BERNĀNS
Plkst. 14.00 Preiļu 1. pamatskolas muzejā izstāžu no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma „Sibīrijas reminiscences”, „DZIMTAS STĀSTS (PLIVDU DZIMTA)” un „Sibīrijas lietas” atklāšana.


25. martā


Plkst. 11.00 Aizkalnē pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas atceres pasākums.
Plkst. 12.00 – Svētā Mise. Aizlūgums par represiju upuriem Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā
Plkst. 13.30 Preiļu Romas katoļu draudzes jauniešu muzikāls veltījums represijās cietušajiem. Uzrunas. Ziedu un sveču nolikšana pie pieminekļa politiski represētajiem.
Plkst. 14.00 Saunas TN Atmiņu pēcpusdiena Saunas pagasta represētajiem.


 

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2011.