Saeimas komisija atbalsta papildu pasākumus nelegālās imigrācijas mazināšanai

15.03.2011.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 15.martā, pauda konceptuālu atbalstu grozījumiem trijos likumos, paredzot noteikt aizliegumu nodarbināt personu, kura nav tiesīga uzturēties Latvijā, kā arī par šīs normas pārkāpumiem paredzot attiecīgas sankcijas.


Grozījumi Darba likumā paredz darba devējam pienākumu pieprasīt ārzemniekam pirms darba uzsākšanas uzrādīt vīzu vai uzturēšanās atļauju, kā arī darba atļauju, ja tāda nepieciešama. Darba devējam šo dokumentu kopijas būs jāuzglabā un jāuzrāda pēc kontroles institūciju pieprasījuma. Ja darba devējs šīs prasības būs izpildījis, viņu nevarēs sodīt par nelegālo imigrantu nodarbināšanu.    


Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz sodu darba devējiem par tādu personu nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijā. Naudas sods fiziskām personām paredzēts no Ls 150 līdz 350, bet juridiskajām personām – no Ls 750 līdz 3000.


Atsevišķos gadījumos darba devējus par nelegālo imigrantu nodarbināšanu varēs saukt arī pie kriminālatbildības. Izmaiņas Krimināllikumā paredz atbildību, ja nodarbināts nepilngadīgais, ja nodarbinātas vairāk nekā piecas personas, ja darbs ir īpaši ekspluatējošos apstākļos vai arī, ja apzināti nodarbināts cilvēktirdzniecības upuris. Par šādiem pārkāpumiem darba devēju varēs sodīt ar arestu, piespiedu darbu vai naudas sodu līdz 200 minimālajām mēnešalgām.


Grozījumi Darba likumā paredz arī regulējumu attiecībā uz pagaidu darba aģentūru darbu, paredzot šo aģentūru darbinieku tiesisko aizsardzību un nosakot tiesības un pienākumus pagaidu darba aģentūrām. Aģentūrai kā darba devējam būs pienākums nodrošināt norīkotajiem darbiniekiem tādus pašus darba apstākļus un tādu pat atalgojumu, kā attiecīgā uzņēmuma darbiniekiem. Pagaidu darba aģentūras nodrošina darbaspēku citiem uzņēmumiem, kuriem darbinieki vajadzīgi uz laiku un kuri paši nevēlas veikt darbinieku atlasi.  


Grozījumi Darba likumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā izstrādāti, pārņemot divu Eiropas Savienības direktīvu prasības.


Par plānotajām izmaiņām minētajos likumos trīs lasījumos vēl jālemj Saeimai.


Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218, mob.: 26136160
E-pasts:
prese@saeima.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.