Samazina administratīvo slogu ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību iznomātājiem

15.03.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 7027070, fakss 7027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Šodien, 15. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””, kas vienkāršo datu iesniegšanu ūdenstilpes un rūpnieciskās zvejas tiesību iznomātājiem un datu apkopošanas kārtību administrējošai iestādei.


Grozījumi normatīvajā aktā paredz, ka turpmāk ūdenstilpes un rūpnieciskās zvejas tiesību iznomātājs konkrētā termiņā divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – apkopoto informāciju par iznomāto ūdenstilpi, atsevišķiem ūdenstilpes nomas līgumā izdarītajiem grozījumiem vai ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanu. Savukārt pārskatu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību izmantošanu ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos, iesniegs Zemkopības ministrijā, nevis Lauku atbalsta dienestā (LAD), kā līdz šim.


Turpmāk ūdenstilpes iznomātājiem – novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, nepieciešamā informācija un pārskati būs jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā. Līdz šim šo informāciju un pārskatus nereti iesniedza arī pagastu pārvaldes, kas apgrūtināja saņemto datu apkopošanu, un atsevišķos gadījumos  novadu pašvaldību un pagastu pārvalžu iesniegtie dati pārklājās. Noteikts arī, ka divu nedēļu laikā jāiesniedz informācija par iznomātās ūdenstilpes lietošanas veidiem, ko līdz šim pašvaldības iesniedza mēneša laikā pēc ūdenstilpes iznomāšanas.


Savukārt gadījumā, ja ūdenstilpes nomas līgumā izdarītas izmaiņas saistībā ar ūdenstilpes izmantošanas veidu, maksu par ūdenstilpes izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumos pārskaitāmās nomas maksas apmēru, divu nedēļu laikā par šīm izmaiņām jāinformē LAD. Tāpat arī LAD divu nedēļu laikā jāinformē, ja ūdenstilpes nomas līgums tiek izbeigts.


Lai vienkāršotu nepieciešamās informācijas par iznomāto ūdenstilpi un pārskata  par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību izmantošanu ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos sniegšanu un iesniegto datu apkopošanu, noteikumi ir papildināti veidlapas formu, kurā apkopojama informācija par iznomāto ūdenstilpi, kā arī pārskata veidlapas formu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību izmantošanu ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos par konkrēto gadu vai pusgadu.


No novadu un republikas pilsētu pašvaldībām saņemto informāciju apkopos LAD un šos pārskatus divas reizes gadā publicēs savā mājas lapā internetā.


Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Vairāk informācijas par dokumentu interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40198588&mode=mk&date=2011-03-15.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko  attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.