Lauksaimniekiem 2011./2012. saimnieciskajā gadā paredz 85,5 miljonus litru bezakcizētās dīzeļdegvielas

14.03.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Ar 2010. gada 1. jūliju akcīzes nodokļa atmaksa par dīzeļdegvielu, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražotāji, ir aizstāta ar bezakcīzes degvielas iegādi noteikta limita ietvaros vienā saimnieciskajā gadā (no kārtēja gada 1 .jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam) 100 litri par katru lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes. Šo jauno sistēmu administrē Lauku atbalsta dienests.


Šodien, 14. martā valdību veidojošās koalīcijas padomē atbalstīts Zemkopības ministrijas piedāvātais variants par bezakcizētās dīzeļdegvielas iegādi lauksaimniekiem: 2011./2012. saimnieciskajā gadā tiek noteikts maksimālais degvielas litru skaits (kopējais, nevis uz hektāru), kas tiek atbrīvots no akcīzes nodokļa saimnieciskajā gadā, tas ir, 85 495 240 litri dīzeļdegvielas saimnieciskajā gadā. Ja šis apjoms tiek pārsniegts, tad tiek attiecīgi proporcionāli samazināts degvielas iegādes limits uz vienu hektāru.


Valsts budžeta konsolidācijas vārdā Finanšu ministrija rosināja Zemkopības ministriju rast risinājumu 4 miljonu latu apmērā, tāpēc tika piedāvāti vairāki risinājumi:
1) noteikt maksimālo hektāru skaitu, t.i., noteikt ierobežojumu lauksaimniecības zemes apjomam, par kuru var saņemt akcīzes nodokļa atbrīvojumu – 800 000 ha;
2) noteikt, ka lauksaimnieks, iegādājoties dīzeļdegvielu, maksā samazinātu akcīzes likmi 4,7 santīmi par litru;
3) samazināt pašreizējo dīzeļdegvielas limitu, no 100 litriem uz 80 litriem;
4) noteikt, ka lauksaimnieks iegādājoties dīzeļdegvielu maksā samazinātu akcīzes likmi 8,5 santīmi par litru.


Izvērtējot šos variantus, Zemkopības ministrija piedāvāja lauksaimniekiem iepriekšminēto risinājumu: noteikt kopējo dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa 85 495 240 litru apmērā saimnieciskajā gadā. Ja kopējais litru apmērs tiks pārsniegts, degvielas apjoms uz hektāru proporcionāli samazinās. Lai nepārsniegtu bezakcīzes dīzeļdegvielas kopējo apjomu valstī un vienlaikus varētu nodrošināt likmi 100 litri par hektāru, Zemkopības ministrija sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām varētu lemt par stingrāku nosacījumu ieviešanu bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai.


Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67878705, mob.tālr.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2011.