Pasākumi Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

12.03.2011.

12. martā Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris piedalīsies Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Rēzeknē.
Skatei mūziķus gatavo skolotāji Oļegs Koļesņičenko un Roberts Višķeris.


16. martā Daugavpils mūzikas vidusskolā notiks Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss „Latgales svilpaunieki”.
Konkursam gatavojas divi skolas ansambļi, skolotāji – Oļegs Koļesņičenko un Roberts Višķeris.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2011.