Turpinās aptauja par lauksaimniecību un tās attīstību Latvijā

10.03.2011.

Vēl līdz marta beigām turpinās lauksaimniecības uzņēmējdarbības konsultāciju uzņēmuma „ActusQ” organizētā lauksaimniecības nozares pārstāvju, uzņēmēju, profesionāļu un citādi ar lauksaimniecību saistītu Latvijas iedzīvotāju aptauja, lai apkopotu viņu viedokli par situāciju nozarē un tās attīstību.


Pašlaik tajā aktīvi piedalījušies lauku saimnieki un uzņēmēji, kuri darbojas piena un gaļas lopkopībā, kā arī graudkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, visvairāk – no Vidzemes, Latgales un Kurzemes.


Aptaujas anketa aizpildāma lauksaimniecības portālā www.farming.lv. Tā pieejama gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.


Konsultāciju uzņēmuma „ActusQ” organizētās aptaujas mērķis ir noskaidrot lauksaimnieku un nozares profesionāļu viedokli par lauksaimniecības jomai būtiskiem jautājumiem un attīstības iespējām. „Mēs sagaidām, ka aptaujas rezultāti sniegs arī informāciju par to, kā pēc respondentu ieskatiem būtu iespējams uzlabot sadarbību starp lauksaimniekiem, valsts un pašvaldību institūcijām un nozares organizācijām, kā arī par dažādiem citiem būtiskiem aspektiem nozares attīstībā,” stāsta SIA „ActusQ” direktore Eva Branta-Nellemanne. 


Rezultāti būs pieejami ikvienam interesentam portālā www.farming.lv. Tie tiks apkopoti un ar priekšlikumiem par nozares attīstības turpmākajiem aspektiem iesniegti atbilstošajās valsts institūcijās.


„ActusQ” ir viens no vadošajiem biznesa konsultāciju uzņēmumiem lauksaimniecības nozarē Latvijā. Tas sniedz lauksaimniecības sektora uzņēmējiem stratēģiskās vadības un projektu attīstības, juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas. Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.actusQ.lv.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
SIA „ActusQ” konsultante
Tālr.: (+371) 67289073, 29109268
E-pasts:
liene@tels.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2011.