Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – `Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām`

10.03.2011.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – `Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums– „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/2M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju (iepirkums bija sadalīts daļās).


3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 un Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā 1.11., 3.3., 5., tai skaitā 5.6..punktiem, Komisija nolēma:
3.1. Sakarā ar to, ka iepirkuma, id.nr. PND 2011/2M, iesniegtajos piedāvājumos malkas vienības cenas un piedāvātās iepirkuma līguma summas (cenas) kopā pārsniedz Pasūtītāja –plānotos finanšu līdzekļus malkas iepirkumam Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2011.gadā, tika nolemts samazināt malkas iepirkuma apjomus.


3.2. Komisija nolēma slēgt iepirkumu līgumus:
3.2.1. ar Saunas pagasta zemnieku saimniecību „Elkšņi”, reģ.nr. 41501023389,  par malkas piegādi Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vajadzībām, saskaņā ar Iepirkuma prasībām un pretendenta piedāvājumu – apjomā par 400m3 .
   Kopējā  līgumcena bez PVN22% ir Ls  6400,00 (seši tūkstoši četri simti lati 00 santīmi), PVN  22% ir Ls 1408,00 un līgumcena ar PVN22% ir Ls 7896,00.
    Malkas piegādes termiņš – no 01.04.2011. līdz 01.07.2011.g.


3.2.2. ar SIA „KV Mežnieks”, Reģ.nr.40003292776, Reģ.nr.40003292776, par malkas  piegādi saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas prasībām un pretendenta piedāvājumu:
         1. Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 200m3 .
Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls  3400,00 (trīs tūkstoši četri simti lati 00 santīmi), PVN 22% ir Ls 748,00 un līgumcena ar PVN22% ir Ls 4148,00;
         2. Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 399m3 .
Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls  6783,00 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs lati 00 santīmi), PVN 22% ir Ls 1492,26 un līgumcena ar PVN22% ir Ls 8275,26;
          3. Preiļu novada Preiļu pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 200m3 .
Kopējā  līgumcena bez PVN22% ir Ls  3400,00 (trīs tūkstoši četri simti lati 00 santīmi), PVN 22% ir Ls 748,00 un līgumcena ar PVN22% ir Ls 4148,00..
          Priekšapmaksa – 20% apmērā no kopējās līguma summas bez PVN22% (saskaņā ar piedāvājumu).
          Malkas piegādes termiņš – no 01.04.2011. līdz 01.07.2011.g.


4. Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/177082


5. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2011.