Februāra mēnesī pieaudzis pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits

09.03.2011.

Apkopotā informācija par sociālā dienesta darbu februāra mēnesī rāda, ka palielinājušās pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksas sakarā ar jauniem pabalsta pieprasītājiem – ja janvārī minēto pabalstu saņēma 145 ģimenes (kopējā summa Ls 9313.41), tad aizvadītajā mēnesī to skaits sasniedzis jau 170 ģimenes, summa attiecīgi Ls 10590.15. Tāpat kā janvāra mēnesī, sakarā ar noteikto līdzdarbības pienākumu nepildīšanu, minētais pabalsts atteikts 9 personām.


Salīdzinājumā ar aizvadītā gada attiecīgajiem mēnešiem, pabalsta saņēmēju skaits šī gada februārī gandrīz dubultojies – 2010. gada janvārī reģistrētas 90 GMI pabalstu saņēmušās ģimenes, februārī – 89 ģimenes. Šādu minētā pabalsta saņēmēju skaita pieauguma noteicis trūcīgo ģimeņu skaita pieaugums – janvārī sociālajā dienestā pirmo reizi griezušās un trūcīgā statusu saņēmušas 15, bet februārī – vēl 9 jaunas ģimenes, kopumā februāra mēnesī izvērtētas un atbilstība trūcīgas ģimenes statusam piešķirta 46 novada ģimenēm. Līdz ar to pieaudzis arī brīvpusdienas saņēmušo trūcīgo ģimeņu bērnu skaits – ja janvārī tie bija 94, tad februārī tie ir jau 107 bērni, kuriem bija iespēja saņemt brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē (kopējā pabalsta summa sastāda Ls 1389.30). Arī 52 daudzbērnu ģimeņu bērni izmantojuši pašvaldības piedāvāto iespēju saņemt brīvpusdienas, pabalsta kopējā summa – Ls 825.00.


Janvāra mēneša līmenī saglabājusies cilvēku aktivitāte izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma (personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150) saņemšanā – februāra mēnesī izsniegta 21 šāda izziņa. Tomēr aicinām aktīvāk un savlaicīgi izmantot šo iespēju, lai, nonākot veselības aprūpes iestādē, nerastos lieki izdevumi, kas īpaši svarīgi ir pensijas vecuma personām.


Domes sēdē apstiprināti un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai nodoti saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā 2011. gadā, kur detalizēti atrunāti iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi, to saņemšanas un samaksas kārtība, bet tie spēkā stāsies pēc publikācijas Preiļu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”, tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot informācijai.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 09.03.2011.