Apstiprināti jauni noteikumi atbalsta piešķiršanai vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai

08.03.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Šodien, 8. martā valdība akceptēja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai”, kurš precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, projekta īstenošanas nosacījumus un attiecināmās un neattiecināmās izmaksas patlaban spēkā esošajos noteikumos.


Noteikumi precizē atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai, ņemot vērā atbalsta administrēšanas laikā Lauku atbalsta dienesta (LAD) konstatētās problēmas, tādējādi uzlabojot pasākuma ieviešanu.


Jaunajos noteikumos precizētas atbalstāmās aktivitātes, iesniedzamie dokumenti un attiecināmās izmaksas, paredzot vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā iesaistītajiem vietējās rīcības grupas pārstāvjiem iespēju piedalīties semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs, ņemot vērā to, ka Eiropas mērogā notiek dažādi pieredzes apmaiņas un sadarbību veicinoši pasākumi, kuros mērķauditorija ir vietējās rīcības grupas. Tāpat kā līdz šim, atbalsts tiks piešķirts arī potenciālo projektu iesniedzēju dalībai semināros un konferencēs, bet ne vairāk kā vienam pārstāvim no organizācijas vai institūcijas


Tā kā vietējai rīcības grupai ir jābūt pieejamai vietējiem iedzīvotājiem – potenciālajiem projektu iesniedzējiem, ieviests nosacījums, ka vietējā rīcības grupa nodrošina konkrētu pieņemšanas laiku birojā, un informāciju par to publicē laikrakstā, kas pieejams vietējā attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.


Noteikumu projekts attiecas uz 40 vietējām rīcības grupām, kas saņēmušas atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, un 24 vietējām rīcības grupām, kas saņēmušas atbalstu Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Vairāk informācijas par dokumentu: [http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40202301&mode=mk&date=2011-03-08]  


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.