Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.03.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Pasūtītājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV-5301


2. Līgumu priekšmets: Energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Preiļu novada pašvaldības ēkai  Preiļu 1. pamatskola – Daugavpils ielā 34, Preiļos, saskaņā ar Darba uzdevuma prasībām.


3. Izpildītājs: SIA „DDV”, reģ.nr. 40003719237, juridiskā adrese Lāčplēša iela 47-19, Rīga, LV-1011.


4. Līguma summa ar PVN22% – Ls 3050,00.


5. Līguma darbu izpildes termiņš – no 2011.gada 08.marta līdz 2011. gada 21.martam.


6. Kontaktpersona – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs tālr.65307322, 26458552. e-pasts: vladimirs.ivanovs @preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2011.