Delna izsludina projektu konkursu jaunatnes organizācijām “Jaunieši var!”

07.03.2011.

Sabiedriskā labuma biedrība Sabiedrība par atklātību DELNA
Transparency International Latvijas nodaļa
A.Čaka iela 49 – 4
Rīga LV-1011
Tālr.: 67285585
Fakss: 67285584
ti@delna.lv


Arī 2011.gadā Delna aicina jaunatnes organizācijas iesniegt pieteikumus projektu konkursam “Jaunieši var!”. Pieteikties var gan formālas, gan neformālas jauniešu organizācijas, kas vēlas attīstīt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, līdzdalību jaunatnei aktuālu lēmumu pieņemšanas procesos, pašorganizēšanos vietējo problēmu risināšanā.


2010.gadā Delna aizsāka jaunu jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas formu – nelielu vietēja rakstura jauniešu īstenotu mikroprojektu finansiālu un konsultatīvu atbalstīšanu. Tika īstenoti četri projekti – Vaiņodes jauniešu biedrības “4U” projekts “Mācāmies uzklausīt, mācāmies sadarboties!”, Mārupes biedrības “Jauniešu ideju darbnīca” projekts “Ceļazīme – jaunatnes politika Mārupē!”, Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komitejas jauniešu projekts “Ieskaties Liepājā!” un Saldus jauniešu domes “Es un mēs” projekts “Gribu zināt! Gribu saprast!”. Jaunieši pierādīja, ka ar nelielu projekta budžetu var īstenot labas idejas, kas kalpo par pamatu ilgtspējīga dialoga starp jauniešiem un pašvaldību uzsākšanai, jaunieši guva ieskatu pašvaldības darbībā, vēlāk par to informējot arī citus vienaudžus, divos gadījumos jauniešiem tika piešķirtas telpas organizāciju tālākas darbības nodrošināšanai u.c. Plašāk par konkrētām īstenotajām aktivitātēm lasāms Delnas mājas lapā: http://www.delna.lv/lat/project/25-skolenu-pilsoniska-lidzdaliba-demokratija-%E2%80%93-jaunieshu-izglitoshanas-programma/


Ņemot vērā 2010.gada pozitīvo pieredzi, arī šogad Delna izsludina konkursu “Jaunieši var!”. Konkursā var piedalīties noteiktā pašvaldībā darbojošās reģistrētas jaunatnes nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi),  skolēnu līdzpārvaldes vai šī projekta īstenošanai apvienojušies jaunieši (grupa ar vismaz 3 dalībniekiem), kas nav oficiāli reģistrēti. Projektu konkursā var pieteikties arī vairākas organizācijas, sagatavojot kopēju projektu. Par jaunieti projektā tiek uzskatīta persona no 16 līdz 25 gadu vecumam. Projektu konkursa mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti, līdzdalību vietējās pašvaldības dzīvē, sadarbību ar pašvaldības institūcijām, vietējiem uzņēmējiem, kā arī pašorganizēšanos vietējo problēmu risināšanā. No pretendentiem tiks atlasīti 4 projekti, kas savas idejas īstenošanai saņems finansiālu atbalstu 350 LVL apmērā, kā arī iespēju vērsties pie Delnas ekspertiem pēc konsultācijām projektu īstenošanas gaitā.


Pretendentu pieteikumus (aizpildītas pieteikumu anketas) aicinām iesniegt līdz 2011.gada 15.aprīlim, tos elektroniski nosūtot projekta vadītājai Laurai Kornetei uz e-pastu: laura.kornete@delna.lv un pa pastu “Sabiedrībai par atklātību – Delna”, A.Čaka 49-4, Rīga, LV-1011 (pasta zīmogs – līdz 15.aprīlim (ieskaitot)).


Projekta nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Delnas mājas lapā: http://www.delna.lv/lat/project/25-skolenu-pilsoniska-lidzdaliba-demokratija-%E2%80%93-jaunieshu-izglitoshanas-programma/


Projektu konkursu un darbu ar jauniešiem Delna īsteno sadarbībā ar Nīderlandes vēstniecību un Fridriha Eberta fondu. 2011.gadā Delna turpinās darbu ar jauniešiem, lai veicinātu to pilsonisko līdzdalību. Plānotas viesošanās vidusskolās un augstskolās, rīkota pretkorupcijas vasaras skola, sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu organizēts jauniešu parlaments, kā arī atbalstītas jauniešu pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas reģionos un Rīgā.


Plašāka informācija: 
Laura Kornete
Jauniešu pilsoniskās līdzdalības projekta vadītāja
E-pasts:
laura.kornete@delna.lv
Tālr.: 67285585/ 26401584


 

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2011.