Kas jāzina par 2011.gada tautas skaitīšanu

07.03.2011.

Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā, atbilstoši tās kritērijiem, tiek iegūta informācija par visiem iedzīvotājiem un viņu mājokļiem.


Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt visaptverošu un ticamu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, izglītību, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem.


Tautas skaitīšanas kritēriji, kas tautas skaitīšanu atšķir no citiem iedzīvotāju uzskaites veidiem: vienota programma, visaptveramība, kritiskais moments un individualitāte.


Tautas skaitīšanas dati ir neaizstājams (pilnīgākais) objektīvas informācijas avots, kas nepieciešams:
Valsts institūcijām – tautsaimniecības stratēģiskajai plānošanai, ekonomiskās, sociālās un vides politikas veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras attīstības plānošanai, nodarbinātības novērtēšanai;
Pašvaldībām – attiecīgo teritoriju sociāli – ekonomiskās attīstības perspektīvo plānu sagatavošanai un  izpildes kontrolei;
Zinātniskās pētniecības iestādēm – pētījumu veikšanai, kas saistīti ar demogrāfijas, nodarbinātības, izglītības u.c. jautājumiem;
Komersantiem – saimnieciskās darbības plānošanai atsevišķos valsts reģionos;
Sabiedrībai kopumā – informācijas iegūšanai par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu un izglītības jautājumiem.


2011.gada tautas skaitīšanas mērķa grupas:
– visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji,
– mājokļi, kuros iedzīvotāji dzīvo vai varētu dzīvot.


Tautas skaitīšanas kritiskais moments ir 2011. gada 1. marts plkst. 00:00, uz kuru tiek attiecināti visi tautas skaitīšanā iegūtie dati.


Tautas skaitīšanas laiks Latvijā ir no 2011. gada 1. marta līdz 2011. gada 31. maijam.


No 1. līdz 10. martam iedzīvotāji paši varēs aizpildīt tautas skaitīšanas anketas par sevi un savu ģimeni tiešsaistes režīmā internetā;


No 17. marta līdz 31. maijam tautas skaitītāji veiks personu intervijas klātienē viņu dzīves vietās, darbā izmantojot portatīvos datorus;


Tiem iedzīvotāji, kuriem nav iespēju aizpildīt Tautas skaitīšanas anketas internetā vai kuri nevēlas, lai viņus mājās apmeklē tautas skaitītājs,  būs iespēja aizpildīt anketas atnākot uz Tautas skaitīšanas reģionālo  vadības un koordinācijas centru Preiļos A. Paulāna ielā 3a (trešajā stāvā). Līdzi jāņem personas dati.
Tālrunis 25620186, 25496727


Atcerieties!
Tautas skaitīšana nav formalitāte. Tā ir iespēja precīzi uzzināt iedzīvotāju skaitu, mājokļu apstākļus un citu valsts attīstībai svarīgu informāciju. Piedaloties tu liec valstij ar tevi rēķināties.


Tautas skaitītāji darbu sāk 17.martā.


Katram tautas skaitītājam ir apliecība ar fotogrāfiju un datorsoma ar logo. Palūdziet to uzrādīt!


Ja rodas šaubas, zvaniet pa bezmaksas tālruni 80000777, vai Preiļu RVKC tālrunis 25620186, 25496727


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.