Projekta „ Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” ieviešana veiksmīgi turpinās

07.03.2011.

Preiļu novada dome sadarbībā ar SIA „Preiļu saimnieks” turpina veiksmīgi ieviest Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projektu LLIII – 127 „Inovatīvie E- pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” („E-Water”). Projekta partneri ir Krāslavas novada dome (vadošais partneris), Utenas rajona padome Lietuvā, Preiļu novada dome un Līvānu novada dome.


Projekta uzdevums ir izstrādāt un ieviest automatizētu datu nolasīšanas sistēmu, ar kuru varētu kontrolēt aukstā un siltā ūdens patēriņu. Projekta gaitā tiks uzstādīti jauni vai daļēji nomainīti ūdens skaitītāji un tiks uzstādīta aparatūra datu nolasīšanai un pārraidei uz vienotu datu centru. Jauni ūdens skaitītāji tiks uzstādīti dzīvokļos, kuros vēl nav bijuši ūdens skaitītāji. Šāda aparatūra ne tikai palīdzēs precīzāk uzskaitīt ūdens patēriņu, bet dos iespēju ātrāk konstatēt ūdens avārijas, analizēt, kāpēc vienās mājās ūdens patēriņš ir lielāks nekā citās, un konstatēt nelielas, bet ilgstošas noplūdes, kuras grūti atrast ar citām metodēm.


Ņemot vērā, ka samazināsies zaudējumi no ūdens noplūdēm, avārijām un nesankcionētiem pieslēgumiem, var paredzēt, ka ūdens izmantošanas tarifi būs precīzāki un pamatotāki. Ūdens patēriņa mērījumu datu pārraides aparatūras uzstādīšana daudzdzīvokļu māju ievados un dzīvokļos nodrošinās precīzāku informāciju par individuālo patēriņu un taisnīgus rēķinus iedzīvotājiem. Tiks būtiski atvieglota ūdens patēriņa deklarēšanas sistēma: iedzīvotājiem nebūs nepieciešams ik mēnesi nolasīt skaitītāju rādījumus– sistēma to veiks automātiski un patērētājiem tiks nosūtīts rēķins automātiski.


Projekta rezultātu ieguvēji – uzņēmumi, pašvaldības iestādes, ūdens piegādātāji, namu apsaimniekošanas uzņēmumi un, protams, paši iedzīvotāji.


Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parks ir veicis pētījumu par ūdens patēriņa mērīšanas un uzskaites sistēmām Latvijā un Lietuvā – kādas tām ir priekšrocības un trūkumi.  Ir izstrādātas rekomendācijas labāku piedāvājumu izvēlei. Arī Preiļos Ventspils Augsto tehnoloģiju parks ir izpētījis esošo situāciju ūdens patēriņa ziņā un apzinājis potenciālās mājas, kurās Preiļos varētu nomainīt vai uzstādīt jaunus ūdens skaitītājus. Preiļos tiek plānota ūdens skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa sekojošās māju adresēs: Celtnieku iela 5, 6 un 7, N. Rancāna iela 3 un 8, Rēzeknes iela 36, Mehanizatoru iela 6 un 6a, Aglonas iela 29, Jaunā iela 1, Jelgavas iela 2, Liepu iela 23, Viļānu iela 4, A.Upīša iela 3, Daugavpils iela 74. Šis noteiktais saraksts varētu tiks precizēts pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Projekta ietvaros arī visās Preiļu novada iestādēs tiks nomainīti esošie ūdens skaitītāji. Ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas darbi varētu sākties šā gada jūnijā.


Ja augstāk minēto māju iedzīvotājiem rodas kādas neskaidrības vai ir kādi papildus jautājumi, lūdzam, griežaties SIA „Preiļu saimnieks” pie Olgas Oļševskas (tālr. 65381382; 26780361) vai pie projekta koordinatores Ineses Matisānes Preiļu novada domē. Radušos jautājumus lūdzam sūtīt arī uz e-pastu: inese.matisane@preili.lv


Inese Matisāne,
projekta koordinatore


 

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2011.