Projektu konkurss `Sprīdis labākai dzīvei`

15.02.2011.

Arī šogad, jau ceturto gadu pēc kārtas, Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Latvijas Avīzi rīko nu jau par tradīciju kļuvušo projektu konkursu „Sprīdis labākai dzīvei”.


Kopējais finansējums konkursam ir nedaudz pieaudzis un būs 12 000 latu. Ieplānotas arī vēl vairākas būtiskas un ļoti aktuālas pārmaiņas.


Pirmkārt, mainās vienam projektam piešķiramo līdzekļu apjoms – iepriekšējos gados maksimālā summa konkrētai iecerei bija 1000-1500 lati, bet šogad Fonds palielina šo latiņu līdz 3000 latu, vienlaicīgi nosakot arī minimālo finansējumu 1000 latu apmērā. Kaut arī šīs izmaiņas samazinās kopējo atbalstīto projektu skaitu, tās ļaus mums koncentrēties un īstenot apjomīgākus projektus, kā arī labāk kontrolēt un apzināt tos.


Turklāt jaunajā projektu konkursā vēlamies vairāk un aktīvāk iesaistīt sabiedrību, palielināt tās līdzdalību gan projektu īstenošanā, gan noteikšanā – ikviens atbalstītais projekts taču notiek jūsu labā! Tāpēc šogad žūrija, izskatot iesūtītos pieteikumus, noteiks projektu loku, par kuriem ikviens sabiedrības loceklis varēs nobalsot. Tādējādi jūs paši varēsit noteikt konkrētos projektus, kuriem tiks piešķirts finansējums. Nobalsot varēs gan „Latvijas Avīzes” mājas lapā internetā, gan arī izgriežot „LA” publicētās anketas un nosūtot tās pa pastu.


Šogad saņemto projektu pieteikumu izvērtēšanā žūrija prioritāri tālākai balsošanai virzīs projektus, kuriem būs atrasts līdzfinansējums, un no fonda tiks lūgts segt tikai daļu izmaksu. Tas var būt pašvaldības, dažādu uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju, projektu autoru līdzfinansējums, kas vēl vairāk parādīs projekta realizācijas aktualitāti. Es vēlētos aicināt arī pašvaldības un valsts iestādes iesaistīties projektu konkursā, sūtīt pašām pieteikumus un atbalstīt vietējās sabiedrības iniciatīvas.


Arī šī gada „Sprīdis labākai dzīvei” ietvaros tiks atbalstīti tie projekti, kuru īstenošanas rezultātā labumu gūs lielāka sabiedrības daļa. Pastiprinātu uzmanību žūrijas komisija pievērsīs projektiem, kas skars mūsu valsts mazāk aizsargātos iedzīvotājus – cilvēkus ar īpašām vajadzībām, pensionārus, daudzbērnu un maznodrošinātas ģimenes. Tāpat gaidīsim projektus, kas skar ikdienas sadzīves uzlabošanu, kā arī bērnus un jauniešus, nodrošinot viņiem pieejamāku un kvalitatīvāku izglītības iegūšanu, veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.


Šogad konkurss „Sprīdis labākai dzīvei” norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā – no 15. februāra līdz 15. martam – iesniegtos projektus žūrija izskatīs 18.martā, bet nobalsot par tiem varēs no 22. marta līdz 4. aprīlim. Otrajā kārtā – no 16.marta līdz 15.aprīlim – iesniegtos projektu konkursus žūrija skatīs 19.aprīlī un nobalsot par tiem varēs no 26.aprīļa līdz 9.maijam.


Plašāku informāciju par konkursa norisi var uzzināt pa tālruni 67020569.


Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa

Copyright © 2008-2011
Rietumu Bankas labdarības fondsVesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālr. +371 67020569, labdariba@rblf.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2011.