7., 12., 29. aprīlī Preiļu NVO telpās notiks kursi „Lēmumu pieņemšanas process, interešu konflikti un finansējuma piesaiste ideju realizēšanai”

07.04.2011.

LPMC LatvijasPašvaldībumācībucentrs “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
tālr.: 67551217, 67545281, fakss: 67552252: e-pasts: lpmc@lpmc.lv
adrese: Biķernieku 4, Rīga, LV-1039, Latvija; mājas lapa internetā: www.lpmc.lv
vienotais reģistrācijas Nr. 40003121236; licences Nr. 02070-P
LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800184; AL – AL4287


Mācību programmas nosaukums: „Lēmumu pieņemšanas process, interešu konflikti un finansējuma piesaiste ideju realizēšanai”


Mērķauditorija: profesionālo biedrību biedri


Dalības maksa: BEZMAKSAS


Dalībnieku skaits grupā: 16 dalībnieki


Mācību ilgums: 24 stundas


Mācību norises laiks: 10.00 – 16.00, 7., 12., 29.aprīlis


Mācību norises vieta: PREIĻI, Kooperatīva iela 6, biedrības „Preiļu NVO centrs” telpās


Mācību tēmas:
1. „Interešu konflikti un korupcijas riski” 7.aprīlis
Interešu konflikts un korupcija; Atbildīgās institūcijas un tiesiskais regulējums; Interešu konflikta un korupcijas rašanās cēloņi un riski; Sfēras reglamentējošie normatīvie akti; Pasākumi interešu konflikta un korupcijas novēršanai un iespējamā rīcība interešu konflikta vai korupcijas situācijā; Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas kontrole kā viena no svarīgākajām pretkorupcijas funkcijām. Politiskā korupcija; Ētikas un uzvedības kodeksi un to nozīme; Krīzes ietekme uz korupciju Latvijā.


2. „Eiropas Savienības finansējuma piesaiste ideju īstenošanai” 12.aprīlis
Ideju identificēšana; Ideju izstrāde; ES budžets; ES finanšu programmas; Informācijas meklēšana par ES programmām; Projektu īstenošana; Pieteikšanās kārtība; Atskaišu sagatavošana un iesniegšana; Projektu īstenotāju saistības pēc projektu noslēguma.


3. „Konstruktīvs un efektīvs lēmumu pieņemšanas process” 29.aprīlis
Profesionālo biedrību iesaistes situācijas raksturojums; Līdzdalības formas un atbildība; Lēmumu pieņemšanas process, to ietekmējošie faktori; Sabiedrisko attiecību instrumentu un kanālu izmantošanas iespējas kā organizāciju komunikācijas, sadarbības un procesu veicinošs faktors; NVO kā spēcīgas organizācijas veidošana- ietekmes palielināšanas faktors.


Mācību dalībnieki, kuri apmeklējuši visas 3 mācību dienas, mācību programmas noslēgumā saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.


Dalībai mācību grupā pieteikties:
 Tel.: 67551217, 67552252 (Rīga, biedrība Latvijas Pašvaldību mācību centrs)
 E-pasts: projekti@lpmc.lv
 sīkāka informācija un arī pieteikšanās bezmaksas mācībām iespējama projekta mājas lapā: www.lpmc.lv/projekti/esf.html


Eiropas Savienības Eiropas Sociālā Fonda projekts
“Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai”
Līguma nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/072/6 „IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”
EIROPAS SAVIENĪBA


 

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2011.