Uzaicinājums uz Atvērto durvju dienu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

11.03.2011.

Laipni aicinām visus interesentus piedalīties Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas Telpiskās attīstības plānošana atvērto durvju dienā š.g. 11.martā pulkst.12.00, Rīgā, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā.


Pasākuma dienas kārtībā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāna profesora O. Nikodemus ievadvārdi un studiju programmas direktora, asoc. prof. P. Šķiņķa un studiju programmas koordinatores G.Lukstiņas informācija par studiju programmu, studiju iespējām, plānotājiem nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un šodienas aktualitātēm plānošanā. Par telpiskās attīstības plānotāju daudzveidīgo un interesanto darbu un risināmām tēmām stāstīs studiju programmas bijušie un esošie studenti. Sekojošajā pasākumā daļā atbildes uz jautājumiem par studijām Telpiskās attīstības plānošanas programmā.


Pasākuma noslēgumā iepazīšanās ar studiju programmas Telpiskās attīstības plānošanas studentu darbiem un individuālas sarunas par studijām ar fakultātes mācību spēkiem, bijušajiem un esošajiem studentiem.


Pasākuma dienas kārtība


Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas Telpiskās attīstības plānošana ATVĒRTO DURVJU DIENA 2011.gada 11.martā Rīgā, Alberta ielā 10, 313.telpā


12.00 – 12.10 Aicinām studēt! Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāna prof. O.Nikodemus ievadvārdi
    
12.10 – 12.30 Vispārēja informācija par studiju programmu Telpiskās attīstības plānošana. Zināšanu nepieciešamība. Plānotājam nepieciešamās prasmes 
Asoc. prof. P.Šķiņķis, studiju programmas direktors  G.Lukstiņa, Studiju programmas koordinatore


12.30 – 13.20 Studiju programmas bijušie un esošie studenti par telpiskās attīstības plānošanu un plānotāju darba lauku un tā „rozīnītēm”
J.Antons, Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs
M.Blūma, Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
D.Trapenciere, Cēsu novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
K.Kukaine, studente
A.Eihenbauma, studente
K.Jansone, studente
  
13.20 – 13.40  Plānošanas jomas un šodienas aktualitātes
Asoc. prof. P.Šķiņķis, studiju programmas direktors, Doc. I.Grīne
G.Lukstiņa, studiju programmas koordinatore
  
13.40 – 14.00 Jautājumi, diskusija


14.00 – 15.00 Iepazīšanās ar Telpiskās attīstības plānošanas studentu darbiem (vada asoc. prof. P.Šķiņķis, G.Lukstiņa)


Individuālas sarunas ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mācību spēkiem, bijušajiem un esošajiem studentiem


Studiju programmas direktors P.Šķiņķis
29107612
Studiju programmas koordinatore G.Lukstiņa
29188535


 

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2011.