Izveidota informatīvā lapa ES atbalsta saņemšanai aktivitātē Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs

08.03.2011.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs izveidojis informatīvo lapu ES atbalsta pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” aktivitātei Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs. Tajā vienkāršā un uzskatāmā veidā apkopota svarīgākā informācija  par pretendentiem, atbalsta saņemšanas apjomu, attiecināmām izmaksām, iesniedzamiem dokumentiem un aktivitātes realizācijas gaitu.


Ar informatīvo materiālu var iepazīties mājas lapas www.mkpc.llkc.lv sadaļā Informatīvie materiāli.


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”.


Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 8.marta līdz 2011.gada 11.aprīlim.


Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 4 300 000 LVL (četri miljoni trīs simti tūkstoši latu).


Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Ar konsultāciju sniegšanu, projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko darbu veikšanu meža īpašumā, nodarbojas arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos. Sīkāka informācija mājas lapā www.mkpc.llkc.lv.
 
Ar cieņu,
Sarmīte Grundšteine,
MKPC Informācijas un apmācību daļas vadītāja
63050477, m. 29133563
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., Jelgavas raj., LV-3018
Tālr. 63050477, fakss 63050450, e-pasts:
mkpc@mkpc.llkc.lv, www.mkpc.llkc.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2011.