Preiļu novada pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” svin 30. dzimšanas dienu

25.02.2011.

Preiļu pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” ar sirsnīgu pasākumu 25. februārī svinēja savu 30. dzimšanas dienu.


Iestādes kolektīvu, mazos ķiparus un viņu vecākus svētkos sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste, izglītības iestādes „Pasaciņa” padomes priekšsēdētāja Ineta Anspoka. Pasākumā piedalījās arī pirmā „Pasaciņas” vadītāja Janīna Švalbe un metodiķe Valentīna Točko.


Pateicības vārdus par darbu no pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Daces Verbickas saņēma ikviens „Pasaciņas” darbinieks, bet īpašs paldies izskanēja sešiem kolēģiem, kuri iestādē strādā no tās izveidošanas sākuma: Silvijai Vijai Rešiļinai, Nastasijai Zamišļajevai, Olgai Rozenbergai, Sandrai Kitajevai, Apolonijai Muraško un Kirai Vaivodei.


Sirsnīgas dzejas rindas caurvija visu svētku pēcpusdienu, par ko bija parūpējusies audzinātāja Vita Anspoka. Savukārt par pasākuma muzikālo noformējumu gādāja mūzikas skolotāja Inese Orinska, „Pasaciņas” darbinieču vokālais ansamblis, izglītības iestādes audzēkņi, ar savām balstiņām pieskandinot īpaši dzimšanai dienai izrotāto telpu, un mūziķis Lauris Kokorišs.


Dziesmotus un deju sveicienus svētkos „Pasaciņa” saņēma arī no bijušajiem audzēkņiem – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas saksofona klases audzēknes Ilutas Urkas, Preiļu Bērnu un jauniešu centra „Lāsītēm” un sarīkojumu deju pāra Toma Vucāna un Kristiānas Bindares.


Svētku pēcpusdienu īpaši mīļu darīja katram darbiniekam sniegtais raksturojums. Tas apliecināja ikviena savdabīgo personību, bet, strādājot kopā, rada brīnišķīgu kolektīvu, kur katra ieguldītais darbs un bērnu mīlestība ļauj „Pasaciņai” saņemt visaugstāko vērtējumu starp Preiļu novada domes iestādēm iedzīvotāju aptaujā.


Kā krāšņs salūts pasākuma noslēgumā uzlidoja krāsaini baloni. Tos ķerot, ēku pieskandināja bērnu čalas, vēstot, ka visiem mīļajai „Pasaciņai” dzimšanas diena turpinās. Tā arī bija, jo pasākuma noslēgumā mūs vēl gaidīja svētku torte un neaizstājamais kārumnieks Karlsons, kura lomā bija iejutusies atraktīvā audzinātāja Elizabete Kudiņa. Vakara gaitā dzimšanas dienas sveicienus nesa arī Bokas jaunkundze – Valentīna Miglāne, „Antona vectēvs no Sīpoliņa grupas”- Anita Mičule un zīlniece – Nastasija Zamišļejeva.


Izglītības iestādes kolektīvs pateicas pasākuma sponsoram – SIA „Dija P” vadītājai Diānai Semjonovai – Fadejevai, paldies saka arī Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājam Jurim Ertam par izveidoto prezentāciju, kas svētku laikā ļāva ielūkoties iestādes vēsturē un spilgtākajos notikumos.


Novēlam mūsu „Pasaciņai” daudz talantīgu, nebēdnīgu un laimīgu audzēkņu arī turpmāk!


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2011.