ERGO: krīze veicinājusi jaunu produktu izveidi CTA apdrošināšanas segmentā

03.03.2011.


Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO datiem, ekonomiskā situācija valstī veicinājusi pastiprinātu interesi par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (CTA) un garantiju apdrošināšanu, kā arī jaunu apdrošināšanas produktu izstrādi šajā segmentā – īpaši grāmatvedības un tūrisma jomā.


Lielā mērā to veicinājis pēdējo divu gadu laikā novērojamais augstais maksātnespējas risks un tā rezultātā būtiski pieaugušais neizpildīto un no finansiālā viedokļa vērienīgo saistību skaits.


ERGO statistika liecina, ka joprojām visbiežāk CTA apdrošina būvuzņēmēji, ārsti, kā arī ražošanas un tirdzniecības nozaru pārstāvji. Savukārt pēdējo gadu laikā pieprasījums saņemts no nozarēm, kurām iepriekš CTA nebija aktuāls.Visbiežāk CTA atlīdzības par būvniecības defektiem un zobārstu pieļautām kļūdām


Saskaņā ar ERGO datiem, visbiežāk CTA atlīdzības tiek izmaksātas par dažādiem mantiskiem zaudējumiem. Lielākā ERGO 2010.gadā izmaksātā CTA atlīdzība bija 10 445 eiro – par kāda Latvijas ražotāja produkcijas defektu. Kopumā starp biežāk izmaksātajām CTA apdrošināšanas atlīdzībām jāmin būvniecības laikā nodarīti zaudējumi trešajām personām, zobārstu pieļautas kļūdas, veicot pacientu ārstēšanu, kā arī publiskos pasākumos notikuši negadījumi. Piemēram, vidējā CTA atlīdzība par zobārstu pieļautām kļūdām ir 300 LVL.


Lilita Linde, ERGO Transportlīdzekļu, CTA un personu apdrošināšanas departamenta direktore: „Civiltiesiskās apdrošināšanas veidu attīstība prognozējama arī turpmāk – Latvijā ik gadu tiek pieņemti vairāki normatīvie akti, kas apraksta arvien jaunus CTA apdrošināšanas veidus un jomas, kur tie nepieciešami. Tas ir likumsakarīgi, jo sabiedrības ieskats un izpratne par zaudējumu atlīdzības piedziņu mainās un pilnveidojas gadu no gada. Piemēram, arvien biežāk ļoti lielu zaudējumu atlīdzību pieprasījumi ir medicīnas jomā – gan dēļ ārsta nepareizi noteiktas diagnozes, gan dēļ pieļautām kļūdām ārstēšanas procesā, operācijas vai dzemdību laikā u.c.”


Grāmatvedības jomā CTA apdrošināšana sedz kompensāciju pakalpojuma saņēmējam, ja izpildītāja dēļ radīti zaudējumi. Tāpat CTA apdrošināšana sniedz lielāku drošību pašam grāmatvedības pakalpojuma sniedzējam, apdrošinot daļu riska, kas izriet no viņu profesionālās darbības.


Savukārt Tūristu iemaksātās naudas drošības garantijas apdrošināšana sniedz garantiju gadījumā, ja izvēlētā tūrisma firma tiks atzīta par maksātnespējīgu, kā rezultātā nepildīs vai tikai daļēji pildīs savas uzņemtās saistības pret klientu saskaņā ar noslēgto ceļojuma līgumu, ceļotājs saņems kompensāciju par faktiski nodarītajiem zaudējumiem.Par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (CTA) un garantiju apdrošināšanu


CTA uzdevums ir atlīdzināt zaudējumu apdrošinātās personas vietā, kas tā vainas dēļ nodarīti trešajai personai. CTA trešajai personai atlīdzina zaudējumu, kas radies personas dzīvībai, veselībai vai fiziskajam stāvoklim nodarīta kaitējuma rezultātā, par mantai nodarītu zaudējumu, piemēram, sabojāšana vai iznīcināšana, par finansiāliem zaudējumiem, kas tieši izriet no dzīvībai, veselībai vai fiziskajam stāvoklim nodarīta kaitējuma vai mantai nodarīta zaudējuma, kā arī tādus finansiālus zaudējumus, kas nav saistīti (tieši neizriet) no iepriekš norādītajiem zaudējumu veidiem.


Vairākās nozarēs CTA apdrošināšanu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Populārākie veidi blakus transportlīdzekļu OCTA ir būvniecības CTA, ārstu CTA, pasākumu organizatoru CTA.


Kopumā tipiskākie CTA zaudējumu veidi ir ēkas vai dzīvokļa īpašnieka nodarītie zaudējumi trešajām personām, kas radušies saistībā ar nekustamo īpašumu, būvniecības laikā radušies zaudējumi, ražotāja atbildība par saražoto produkciju u.c.


Latvijā vispieprasītākais garantiju apdrošināšanas veids ir saistīts būvniecības nozari. ERGO piedāvātie būvniecības garantiju veidi ietver konkursa garantiju, priekšapmaksas garantiju, darba izpildes garantiju un garantijas perioda garantiju.Par ERGO apdrošināšanas grupu


ERGO ir viena no vadošajām apdrošinātāju grupām Baltijas reģionā, kas darbojas dzīvības, nedzīvības, veselības un pensiju apdrošināšanas segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Baltijas valstīs ERGO pakalpojumiem, ekspertu zināšanām un finansiālajai stabilitātei uzticas vairāk kā 400 000 klientu.


ERGO apdrošināšanas sabiedrības Baltijā ietilpst ERGO Apdrošināšanas Grupā, kas ir viena no Eiropas lielākajiem grupām, kas apvieno 135 apdrošināšanas sabiedrības 30 pasaules valstīs un apkalpo vairāk kā 40 miljonus klientu. ERGO Apdrošināšanas Grupas akcionārs ir Munich Re, kas ir viena no pasaulē vadošajām pārapdrošināšanas un risku apdrošināšanas sabiedrībām.


Inese Kronberga
ERGO Latvija AAS
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.