„Auseklītī” atklāts baseins

23.02.2011.

Šī gada 23. februārī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiālē „Auseklītis”, piedaloties Preiļu novada domes izpilddirektoram Vladimiram Ivanovam, Preiļu PII „Pasaciņa” vadītājas vietniecei Annai Paurai, vadītājas vietniecei (izglītības jomā) Marijai Spūlei un preses un TV pārstāvjiem, tika atklāts rekonstruētais baseins un notika pirmā peldēšanas nodarbība. Baseins ir izveidots un aprīkot tieši pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām, lai tajā gan „Auseklīša”, gan „Pasaciņas” audzēkņi iemācītos kā uzvesties uz ūdens, apgūtu peldēšanas iemaņas un arī norūdītos. Šobrīd ir plānots, ka „Auseklīša” bērniem peldēšanas nodarbības notiks no četru- piecu gadu vecuma, bet „Pasaciņas” bērniem – no piecu gadu vecuma. „Pasaciņas” bērni uz un no nodarbībām tiks nogādāti ar autobusu.


Arī baseinā bērnu drošība un veselība ir prioritāra, tāpēc stingri tiek ievērotas gan sanitārās normas, gan drošība, par ko gādā gan peldēšanas nodarbību vadītāja, gan medmāsiņa. Tā kā grupiņās bērnu skaits ir liels, tad peldēšanas nodarbībās tās tiks sadalītas un kamēr viena grupiņa mācīsies peldēt, tikmēr otrai nodarbības notiks „Auseklīša” zālē. Viena peldēšanas nodarbība, ieskaitot pārģērbšanos un noskalošanos dušā, notiek aptuveni 45 minūtes.


Pagaidām baseins būs pieejams tikai apkures sezonas laikā, jo baseinam un tā palīgtelpām nepieciešamo temperatūru (telpas temperatūra + 300C un ūdens temperatūru +29 0C) šobrīd ir iespējams nodrošināt tikai apkures sezonas periodā.


„Auseklīša” baseina kopējā platība ir 60,4m2 (garums 7,8m un platākās vietas platums – 3,60m), bet tā dziļums ir 0,50m (seklākajā vietā) un 0,70 m (dziļākajā vietā). Baseins ierīkots projekta „Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija” ietvaros, kuru līdzfinansēja ERAF. Baseina un tā palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana izmaksāja aptuveni Ls 30 000. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.