Latvija neatbalsta pārmērīgu zivju izmešanu jūrā

01.03.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Vakar, 1. martā, Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Armands Krauze piedalījās Eiropas Komisijas (EK) organizētā augsta līmeņa darba grupā par zivju izmetumiem jūrā un aizstāvēja tajā Latvijas valsts un zvejnieku intereses.


Eiropas Savienībā (ES) ir vairākas valstis, kuras ik gadu jūrā izmet pat līdz piecdesmit procentiem no noķertām zivīm, jo tās neatbilst ES izvirzītām prasībām attiecībā par zivju izmēriem un citu sugu piemaisījumiem. Piemēram, nejauši tīklā nokļuvušās mazāka izmēra mencas saskaņā ar ES noteikumiem ir jāizmet jūrā, lai gan tās varētu veiksmīgi izmantot pārtikā. Daļa no izmestām zivīm aiziet bojā, jo zvejas laikā tās ir cietušas. Zemkopības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijas zvejnieki resursus izmanto ļoti lietderīgi un izmetumos nokļūst tikai ap astoņiem procentiem no noķertajām zivīm.


EK uzskata, ka turpmāk vairs nav pieļaujama šāda dabas resursu izšķērdēšana, tādēļ ir jāievieš zivju izmetumu aizliegums, kuru stingri kontrolētu, piemēram, ar novērošanas kamerām uz kuģiem. Arī  Latvija neatbalsta dabas resursu izšķērdēšanu, bet uzskata, ka kontroļu vietā ir jāstimulē zvejniekus nepārkāpt noteiktos aizliegumus, piemēram, piešķirot papildus kvotas. Latvija arī kategoriski iebilst pret jaunu finansiālu un administratīvu apgrūtinājumu ieviešanu zvejniekiem.


”Mēs esam pret novērošanas kameru uzstādīšanu uz kuģiem. Tas ES mērogā izmaksās simtiem miljonus eiro un dalībvalstīm radīs papildus izdevumus, jo būs jāpalielina ierēdņu štata vietas, kuri krastā vēros uz kuģiem safilmēto. Tie ir pilnīgi neattaisnojami plāni, jo īpaši finanšu krīzes laikā, kad vairāk ir jādomā kā veicināt uzņēmumu konkurētspēju un attīstību”, uzsver A.Krauze.


Latvija uzskata, ka zivju izmetumu aizliegumu var ieviest tikai tad, ja  to akceptē zvejnieki, tālab kvota dalībvalstīm ir jāpalielina par pašreizējo izmetumu tiesu, kā arī  jānodrošina tirdzniecības regulējums, lai   turpmāk lietderīgi izmantotu izmetumu zivis. Zemkopības ministrijas priekšlikumi nodrošina, ka Latvijas  zvejnieku konkurētspēja un finansiālais stāvoklis nepasliktināsies, ja EK ieviesīs izmetumu aizliegumu. Savukārt  ES zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki solīja zivju izmetumu aizliegumu ieviest pakāpeniski, vispirms uzklausot dalībvalstu un zvejnieku organizāciju viedokļus.


Informāciju sagatavoja
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027498, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.