Latvijas Zaļais punkts aicina skolēnus uz aizraujošu, izglītojošu nometni „Zaļā nakts”

02.03.2011.

Latvijas Zaļais punkts aicina zinātkārus skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem veidot komandas un startēt konkursā, lai cīnītos par iespēju piedalīties kādā no trim aizraujošām un izglītojošām diennakts nometnēm „Zaļā nakts”, kas notiks Jelgavā (1.aprīlī) Ventspilī (8.aprīlī) un Jēkabpilī (15.aprīlī).


Zinošu speciālistu virsvadībā darbojoties piecās darbnīcās, jaunieši iegūs informāciju par tādiem būtiskiem vides jautājumiem kā atkritumu samazināšana, ekodzīve, kā arī sabiedriskās domas veidošana un nozīme vides ilgtspējas nodrošināšanā u.c. tēmām. Projekts ne vien izglītos, bet arī veicinās jauniešu interesi par procesiem dabā Latvijā un pasaulē, kā arī rosinās saturīgi pavadīt brīvo laiku, izzinot sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi. 


KO MĀCA „ZAĻĀ NAKTS”?
Skolēnu diennakts nometnē „Zaļā nakts” dalībniekiem tiek piedāvāta uz pieredzi balstīta izglītība, kas ļauj mācīties aizraujoši un interesanti, ikvienam nodrošinot iespēju pašam piedzīvot, pārdzīvot un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.


Nometnē skolēni tiks apmācīti piecās darbnīcās:
1. „Pētnieciskā vides žurnālistika Latvijā” (vadītājs – žurnālists Māris Olte);
2. „Ekodzīve” (vadītāja – žurnāla „Vides Vēstis” galvenā redaktore un radio raidījuma „Zināmais nezināmajā” vadītāja Anitra Tooma);
3. „Āra dzīve” (vadītājs – āra dzīves apmācību centra „Pelēkais vilks” instruktors Nils Klints );
4. „Atkritumi: Reduce, reuse, recycle jeb samazini, izmanto atkārtoti un nodrošini pārstrādi” (vadītāja – Latvijas Zaļā punkta mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja Rita Bubina);
5. „Dabas resursu taupīšana sadzīvē” (vadītājs – tiks precizēts).


Nometnes „Zaļā nakts” vadītājs būs Kaspars Zlidnis – jauniešu auditorijai populāra personība, mūziķis, TV un radio raidījumu vadītājs.


KUR UN KAD NOTIKS NOMETNE „ZAĻĀ NAKTS”
„Zaļā nakts” notiks trīs Latvijas pilsētās:
• Jelgavā (1.aprīlī)
• Ventspilī (8.aprīlī)
• Jēkabpilī (15.aprīlī)


ORGANIZATORI
„Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar komunikāciju aģentūru „EKO MEDIA”.
„Zaļo nakti” atbalsta Valsts Izglītības satura centrs (VISC).


FINANSĒJUMS
Konkursa organizatoriskos izdevumus finansē AS „Latvijas Zaļais punkts”. Izdevumi, kas saistīti ar komandas un to pavadošās pilngadīgās personas nokļūšanu pasākuma vietā, ir pašu dalībnieku ziņā.  


KĀ PIEDALĪTIES?
Lai skolēni  piedalītos nometnē, nepieciešams izveidot piecu zinātkāru un aizrautīgu 14 līdz 19 gadus vecu jauniešu komandu. Komandai līdz 2011. gada 24.martam jāaizpilda anketa Latvijas Zaļā punkta mājas lapā http://www.zalais.lv/lv/zala-nakts-2011/zala_nakts_skolenu_anketa/, jāatbild uz 15 dažādiem jautājumiem par vidi un cilvēku tajā, kā arī jāapraksta komandas dalībnieku ikdienā veiktās 3-5 darbības vides ilgtspējas veicināšanai.
Par katru pareizu atbildi komanda saņems vienu punktu. Uz nometni katrā no trim norises vietām tiks uzaicinātas tikai 19 visvairāk punktu saņēmušās komandas, tāpēc aicinām anketu aizpildīt rūpīgi.


Katra skola var pieteikt neierobežotu komandu skaitu, tāpat nepastāv teritoriālā ierobežojuma, taču katra komanda var piedalīties tikai vienā no trim nometnēm. Nometnēs nevar piedalīties skolēni, kas jau ir piedalījušies 2009. un 2010. gada „zaļajās naktīs”.


Katrai komandai uz nometni līdzi jābūt pilngadīgam pārstāvim – vides zinību vai citam pedagogam, klases audzinātājam, vecākam vai citam pieaugušajam, kas uzņemas atbildību par komandas nepilngadīgajiem dalībniekiem.


VECĀKU ATĻAUJA
Obligāts nosacījums –  dalībniekiem, kuriem nav 18 gadu, līdzi jābūt vecāku parakstītai atļaujai, ko var izdrukāt no http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/izglitojosa-piedzivojumu-nometne-skoleniem-zala-nakts/.


ANKETAS AIZPILDĪŠANAS TERMIŅŠ
Anketas http://www.zalais.lv/lv/zala-nakts-2010/nakts-aptauja/ jāaizpilda līdz 2011.gada 24.martam pulksten 10.00.


PIRMĀS KĀRTAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
• Rezultātu paziņošana notiks 25.martā. Ar katra reģiona 19 erudītāko komandu kapteiņiem sazināsimies personīgi pa kontaktformā norādīto tālruņa numuru.
• Rezultāti būs skatāmi arī http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/izglitojosa-piedzivojumu-nometne-skoleniem-zala-nakts/.


PLĀNOTĀ NOMETNES „ZAĻĀ NAKTS” DIENAS KĀRTĪBA (informācija tiks precizēta, personīgi sazinoties ar uzvarētājkomandām!)


Pirmā diena: piektdiena
Laiks Īss aktivitātes apraksts
16.00 Komandu ierašanās skolā
16.30 Atklāšana un iepazīšanās aktivitātes
17.00 Apmācības piecās darbnīcās
19.00 Vakariņas un pieredzes apmaiņa – iegūtās unikālās zināšanas katrā no darbnīcām komandas dalībnieki diskusijās nodod citiem komandas biedriem
20.00 Nometnes otrā kārta – sacensība: praktiskas, atraktīvas uz zināšanām balstītas komandu sacensības, kurās jāizmanto darbnīcās iegūtās prasmes un zināšanas
22.00 Apbalvošana. Uzkodas
22.30 Zaļās nakts ballīte ar atrakcijām un papildus uzdevumiem
1.30 Došanās pie miera skolas telpās (gulēšana uz saviem matračiem  vai paklājiņiem līdzpaņemtos guļammaisos)


Otrā diena: sestdiena
Laiks Īss aktivitātes apraksts
9.00 Brokastis un dalīšanās iespaidos
10.00 Mājupceļš


BALVAS
• Katras no trim nometnēm uzvarētājkomanda un tās pedagogs saņems balvu – dāvanu karti 200 latu vērtībā kopīgam ceļojumam.
• Katras nometnes 2. un 3.labākās komandas saņems veicināšanas balvas.
• Visas komandas saņems apliecinājumus par piedalīšanos izglītojošajā nometnē.


Papildu informācija:
Zane Onkele, 29556280,
zane@ekomedia.lv    
http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/vides_izglitiba/ 


 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2011.