Pētījums: Latvijas imigrantu integrācijas politika – visnelabvēlīgākā Eiropā

01.03.2011.

Salīdzinot 31 valsts imigrantu integrācijas politikas, Latvijā ir visnelabvēlīgākā vide ieceļotājiem un viņu bērniem. Tā liecina šodien publicētais Britu padomes un Migrācijas politikas grupas pētījums. Pētījumā salīdzināti dažādu valstu likumi par imigrantu pieeju darba tirgum, uzturēšanās atļauju un pilsonības iegūšanu, izglītību un politisko līdzdalību.


Pētījumā uzsvērts, ka kopš 2007.gada Latvijā ir ieviesti vairāki uzlabojumi imigrantu integrācijas politikā. Piemēram, būtiski samazinātas nodevas par ieceļotāju nodarbināšanu, imigrantiem ir plašāk pieejama izglītība un investoriem ir vieglāk iegūt uzturēšanās atļaujas. Turklāt, īstenoti vairāki projekti imigrantu integrācijas veicināšanai. Vienlaikus pētījuma autori atzīst, ka imigrantiem ir ļoti ierobežotas politiskās līdzdalības iespējas, skolas nav gatavas uzņemt ieceļotāju bērnus, un daudzās jomās Latvija tikai pilda minimālās ES prasības. Turklāt Latvijai trūkst saskaņotas politikas, kā sabiedrībai uzņemt iebraucējus – aptuveni divus procentus no valsts iedzīvotājiem. Tas izskaidro, kāpēc Latvija jau atkārtoti MIPEX indeksā ierindota pēdējā, 31. vietā. Arī 2007.gada pētījumā Latvijā īstenotā imigrantu integrācijas politika tika atzīta  par  visnelabvēlīgāko.


Imigrantu integrācijas politikas indekss (MIPEX: www.mipex.eu) analizē, vai ES dalībvalstu, Norvēģijas, Šveices, Kanādas un ASV valdības sniedz vienlīdzīgas tiesības, atbildības un iespējas visiem iedzīvotājiem, kā to paredz arī ES dalībvalstu pieņemtie starptautiskie standarti.1 Tiem ir būtiska nozīme, jo veiksmīga integrācija veicina konkurētspējīgu un saliedētu sabiedrību veidošanos.


“MIPEX dod cilvēktiesību aktīvistiem iespēju uzdot ļoti precīzus jautājumus par to, vai un kā valdības īsteno starptautiskos pamattiesību principus nacionālajās integrācijas politikās un likumdošanā,” atzīst Ilze Brands-Kehris, ES pamattiesību aģentūras valdes priekšsēdētāja.
„Analizējot iespējamos scenārijus migrācijas jautājumu risināšanai izglītībā, kultūrā, pilsoniskās un politiskās līdzdalības nodrošināšanā, darba tirgū un sociālajā jomā, MIPEX pētījums aicina ES valdības un pilsonisko sabiedrību paskatīties uz imigrantu kopienām ne tikai kā uz samilzušu problēmu, bet arī kā uz iespēju kopīgi veidot ilgtspējīgāku, krāsaināku un humānāku pasauli,” savu pārliecību pauž Britu padomes vadītāja Latvijā Dace Melbārde.


Pētījuma rezultāti par situāciju Latvijā tiks prezentēti preses konferencē 1.martā plkst. 11:00 Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS, Rīgā, Alberta ielā 13. Pasākumā piedalīsies arī MIPEX atbalstītāji Arābu kultūras centra priekšsēdētājs Hosams Abu Meri, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors Nils Muižnieks un Sorosa fonda – Latvija integrācijas programmas direktore Liesma Ose.


Lai iegūtu papildu informāciju par pētījumu, lūdzu, sazinieties ar Daci Akuli, PROVIDUS pētnieci pa tālruņiem 67039258 un 29443520 vai e-pastu akule@providus.lv
Plašāka informācija par MIPEX pieejama mājas lapā www.mipex.eu , Twitter: #MIPEX


Piezīmes redaktoram:
Par Imigrantu integrācijas politikas indeksu (MIPEX):
• MIPEX salīdzina valstu rādītājus 148 politikas indikatoros. Tas nodrošina objektīvus un salīdzinošus datus, kā arī interaktīvu interneta rīku, lai palīdzētu politikas veidotājiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un pētniekiem izvērtēt, salīdzināt un uzlabot integrāciju.
• MIPEX analizē situāciju visās 27 ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Šveicē, Kanādā un ASV.
• Indeksu līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds); iniciatīvu vada Britu padome kopā ar Migrācijas politikas grupu, kas ir galvenais pētniecības partneris. Pētījumā bija iesaistīti vairāk nekā 37 nacionāla līmeņa partneri.
• Pirmais Imigrantu integrācijas politikas indekss tika publicēts 2004.gadā, otrais – 2007.gadā. To izmanto valdības, nevalstiskās organizācijas un mediji. Plašāka informācija www.mipex.eu
• Trešā MIPEX publikācija iekļauj jaunas valstis (Bulgārija, Rumānija un ASV), kā arī jaunu politikas jomu – izglītību. Tāpat pētījumā iekļauti papildus indikatori par darba tirgus integrāciju un politikas īstenošanu.
• MIPEX III nav migrācijas pētījums, bet gan pētījums par legālo imigrantu integrāciju. MIPEX neuzdod jautājumu par nepieciešamību palielināt vai samazināt imigrantu skaitu. Tā vietā MIPEX analizē jau sabiedrībās dzīvojošo legālo imigrantu integrāciju.
• Par idejām un viedokļiem, kas izteikti pētījumā, ir atbildīgi projekta autori. Ne Britu padome, ne Eiropas Komisija nevar uzņemties atbildību par šīm idejām vai viedokļiem, vai to tālāku izmantošanu.
• Visi partneri, kas ir iesaistīti pētījumā, ir neatkarīgi akadēmiķi un eksperti, kas pārzina savas valsts integrācijas politiku un ir pieredzējuši salīdzinošo pētījumu veikšanā. Visi pētījuma dati ir izgājuši vairākas kvalitātes pārbaudes.
• Pētījumā imigranti tiek definēti kā legālie ES valstu iedzīvotāji, kuri nav ES valstu pilsoņi.
• 1Skat. Stokholmas programmu: http://bit.ly/hv2aYg
• 2Skat. ES 2020 stratēģiju: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf


Par Britu padomi:
• Britu padome ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir veidot ilgtermiņa partnerattiecības starp cilvēkiem un organizācijām Latvijā, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Galvenās Britu padomes darbības jomas ir radošas un atbildīgas sabiedrības veidošana, izglītības iespēju paplašināšana un iemaņu attīstīšana, starpkultūru dialoga veicināšana Eiropā, uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas attīstība, kā arī kultūras, zinātnes un mākslas sadarbības veicināšana starp Latviju un Lielbritāniju, kā arī citām pasaules valstīm. Britu padome ir dibināta 1934.gadā, savu darbību Latvijā tā uzsāka 1992. gadā. Šodien Britu padome ir lielākā starptautiskā labdarības organizācija, kurā strādā 7900 darbinieki 110 valstīs un teritorijās visā pasaulē.


Par Migrācijas politikas grupu:
• Migrācijas politikas grupa ir neatkarīga bezpeļņas Eiropas domnīca ar misiju veicināt noturīgas un pozitīvas izmaiņas, kas ved pie atvērtām un iekļaujošām sabiedrībām (www.migpolgroup.org).


MIPEX ir izdots projekta “Outcomes for Policy Change” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.