Preiļu novada atklātā čempionāta distanču slēpošanā nolikums

13.03.2011.

Preiļu novada atklātā čempionāta distanču slēpošanā


NOLIKUMS


Mērķis un uzdevumi.
1.Popularizēt distanču slēpošanu kā fiziskās aktivitātes veidu svaigā gaisā.
2.Veicināt distanču slēpošanas tradīciju atdzimšanu Preiļu novadā.
3.Noskaidrot labākos distanču slēpotājus pieaugušajiem pa vecuma grupām Preiļu novadā.
4.Sekmēt sporta tradīciju veidošanos ar kaimiņu novadiem.


Vieta un laiks.
2011.gada 13.martā plkst.12.00 Riebiņu novada Rutuļos (autobusu pietura Rutuļi starp Aglonu un Aglonas staciju)


Sacensību vadība.
Sacensības organizē Preiļu novada dome sadarbībā ar piemājas saimniecības „Lejiņas” īpašnieku. Sacensību galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis( tel.29556446)


Dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents.
Vecuma grupas, distances.
Sievietes:
1992.gadā un vēlāk dzimušās   –  4 km            2 apļi
1971.-1991.g.dz.                      –  4 km            2 apļi
1970.gadā un agrāk dzimušās   –  4 km            2 apļi
Vīrieši:
1992.gadā un vēlāk dzimušie    –  8 km            4 apļi
1972.- 1991.g.dz                      –  8 km            4 apļi
1962.- 1971.g.dz.                     –  8 km            4 apļi
1961.gadā un agrāk dzimušie    –  8 km           4 apļi


Pieteikumi
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 11.03.2011 plkst.15.00
e-pasts: leonids.valdonis@preili.lv


Vērtēšana un apbalvošana.
Individuālais vērtējums visās vecuma grupās. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām , pārējie dalībnieki ar piemiņas diplomiem. Speciālbalva sacensību vecākajam dalībniekam.


Īpašie nosacījumi.
Sacensību dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apņemas ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus. Pēc sacensībām iespējams pirts apmeklējums.

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2011.