Preiļu novada dome pārdod apbūvētu zemes gabalu Preiļos, Varakļānu ielā 1

12.04.2011.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu-apbūvētu zemes gabalu Preiļos, Varakļānu ielā 1, kadastra Nr.76010060520, platība 884m2. Uz zemes gabala atrodas fiziskai personai piederošas ēkas.


Izsoles sākuma cena Ls760,00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls20.00. Nodrošinājuma nauda Ls76,00.


Izsole notiks 2011.gada 12.aprīlī plkst.13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos(1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.000 līdz 16.00 līdz 2011.gada 12.aprīļa plkst.12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2011.