Preiļu novada dome pārdod nekustamo īpašumu-četru istabu dzīvokli, Jaunatnes ielā 4-13, Preiļu novada Līčos

12.04.2011.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu-četru istabu dzīvokli, Jaunatnes ielā 4-13, Preiļu novada Līčos, kadastra Nr.76589000023, platība 74,8m2.


Izsoles sākuma cena Ls1700,00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls20.00. Nodrošinājuma nauda Ls170,00.


Izsole notiks 2011.gada 12.aprīlī plkst.13.30 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos(1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.000 līdz 16.00 līdz 2011.gada 12.aprīļa plkst.12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328


 

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2011.