ZM: 2010./2011. gada piena kvota izpildīta veiksmīgi

15.02.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Tā kā kārtējais piena kvotas gads beidzas 31. martā, Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauksaimniekus pārskatīt piena kvotu izpildi, lai varētu plānot piena kvotu iegādi nākamajam gadam. ZM arī atgādina, ka  piena kvotu sistēmas atcelšana ir paredzēta 2015. gadā, līdz ar to piena ražotājiem jāsāk domāt par ražošanas turpmākām attīstības perspektīvām situācijā, kad palielināsies konkurētspēja iekšējā tirgū.


Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) ir veikusi  prognozes aprēķinu par gaidāmo piegādes piena kvotas izpildi 2010./2011 kvotas gadam. Analīze parāda, ka  no 11 583 piena kvotu īpašniekiem 18 %  kvotu ir  izpildījuši no 1 līdz 70,9 % apjomā, 14 %  kvotu ir  izpildījuši no 71 līdz 84,9 % apjomā, 20 %  kvotu ir izpildījuši no 85 līdz 99 %, 37 %  īpašnieku kvotu ir  izpildījuši  par 100 % un 10 % kvotu īpašnieku vispār nebūs realizējuši pienu.


Saskaņā ar piena kvotu administrēšanas noteikumiem, ja ražotājs  2010./2011. kvotas gadā piena kvotu izpildījis no 1%  līdz 70,9 % apjomā, tad nākamajam kvotas gadam kvotu samazina par 50 % no neizpildītā apjoma. Savukārt, ja kvota izpildīta no 71 % līdz 84,9 %, tad nākamajam kvotas gadam kvotu samazina par 5 % no neizpildītā apjoma. Ja ražotājs kvotas gada laikā pienu nav pārdevis vispār, visu ražotāja kvotu ieskaita valsts rezervē. Atgādinām, ka kvotas izpildi 85% apjomā rēķina katrai kvotai atsevišķi, ņemot vērā visu kvotas daudzumu, kas ražotāja rīcībā bija uz  2010. gada 1. aprīli (ieskaitot pārveidotos kvotas daudzumus kvotas gada laikā).


Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka saskaņā ar atbilstošo noteikumu prasībām, piena ražotājs var pieteikties uz kvotas saglabāšanu arī gadījumos, ja kvotu neizpilda par 85 % un tam par iemeslu ir bijusi dzīvnieku saslimšana, kas ietekmējusi lauksaimniecības dzīvnieku veselību, izraisot piena ražošanas samazinājumu saimniecībā. Kvotai var pieteikties arī, ja iemesls kvotas neizpildei ir bijuši piespiedu kārtā likvidēti dzīvnieki vai slimības izraisīti dzīvnieku nobeigšanās gadījumi, piena ražotāja nāve (iesniedz kvotas pārvaldnieks) vai ražotāja darbnespēja, kas nav mazāka par vienu mēnesi. Tāpat arī iemesls varētu būt dabas stihija, kuras dēļ nav bijis iespējams turpināt piena ražošanu iepriekšējā apjomā, kā arī pircēja apliecinājums par piena iepirkšanas pārtraukšanu, kuras dēļ ražotājam attiecīgā 12 mēnešu periodā nav bijis iespējams realizēt pienu vismaz divus mēnešus.


Ja kāda no šiem apstākļiem dēļ ražotājs nav izpildījis savu kvotu, tad līdz šā gada 15. aprīlim kvotas īpašniekam ir jāiesniedz iesniegums kvotas saglabāšanai Lauksaimniecības datu centrā. Klāt jāpievieno praktizējoša veterinārārsta izdots apliecinošs dokuments vai attiecīgās institūcijas izdots apliecinošs dokuments, vai arī pircēja apliecinājums par piena iepirkšanas pārtraukšanu. Ja piena ražotājs ir no novada, kurā bija izsludināta ārkārtas situācija elektroapgādē, tad jāiesūta tikai iesniegums kvotas saglabāšanai. 


Piena ražotājs, kurš ir izpildījis savu kvotu 100 % un lielākā apjomā, līdz šā gada 1. jūlijam var sūtīt iesniegumu papildus kvotas piešķiršanai no valsts rezerves. Jaunajiem piena ražotājiem, kuri vēlas uzsākt piena realizāciju un kuriem iepriekš kvota nav bijusi, jāsūta iesniegums kvotas piešķiršanai no valsts rezerves līdz 1. jūnijam. Savukārt piena ražotājam un piena pircējam gada deklarācija jāiesniedz līdz 15. maijam.


Piena ražotājiem jāatceras, ka uzskaite un izpildes kontrole jāveic par katru kvotas veidu atsevišķi, t.i., atsevišķi par piegādes kvotu un atsevišķi par tiešās tirdzniecības kvotu.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2011.